Jan Dismas Zelenka – barokní hudebník, barokní člověk. Seriál ke 340. výročí narození skladatele

19. duben 2019

Jan Dismas Zelenka – barokní hudebník, barokní člověk. Seriál ke 340. výročí narození skladatele poslouchejte on-line. Autorka Dita Hradecká se zaměřila na kontext dobového myšlení o hudbě, na život u drážďanského dvora, na některé aspekty dobového náboženského a společenského života, navštívila Saskou zemskou a univerzitní knihovnu, kde je uschována většina Zelenkových rukopisů, a s Adamem Viktorou hovořila o Zelenkově velkopátečním oratoriu Bronzový had.

Barokní myšlení v hudbě. Hudební symbolika, hudební rétorika. Zelenkovy mše
Na příkladu Zelenkových mší je názorně ukázán způsob, jakým barokní skladatelé vyjadřovali emocionální význam slov. V oblibě byla symbolika čísel i písmen. Hudba byla teoretickou disciplínou, která měla hodně společného s matematikou.

Být dvorním hudebníkem. Kontakty, styly, cesty, angažmá. Zelenkova instrumentální hudba
Jak to chodilo u drážďanské dvorní kapely, která patřila za vlády Augusta Silného a Bedřicha Augusta k nejlepším v Evropě? Kdo byli Zelenkovi kolegové muzikanti? Co zašifroval do svých triových sonát?

Barokní zbožnost, slavnosti a korunovace. Korunovační melodrama Sub olea pacis
Slavnosti patřily k vítanému obohacení života barokního člověka. Korunovace, svatby, křtiny, svátky – to vše se slavilo s náležitou pompou a za doprovodu pečlivě vybrané hudby. Představíme si Zelenkovu operu složenou pro korunovaci Karla VI. Českým králem.

Skladatel číslo 2358. Za Zelenkovými rukopisy do Drážďan
Saská zemská a univerzitní knihovna uchovává jednu z nejbohatších hudebních  sbírek. Nacházejí se zde také autografy Zelenkových skladeb. Jaké byly osudy  partitur po Zelenkově smrti a co vše z nich můžeme vyčíst, na to odpovídá muzikolog a knihovník Dr. Karl Wilhelm Geck.

Bronzový had a hudba Velkého pátku. S Adamem Viktorou nad partiturou oratoria Il serpente di bronzo
Na Velký pátek roku 1730 mělo premiéru Zelenkovo oratorium Bronzový had. Adam Viktora, umělecký vedoucí Ensemble Inégal, hovoří o námětu skladby, o Zelenkově způsobu vystižení postav a afektů a vysvětluje užití barokní symboliky.

Připravila: Dita Hradecká
Spoluúčinkuje a režii má: Ivo Kristián Kubák
Natočeno v roce 2019.

Spustit audio