Jaké jsou konkrétní změny ve vysílání Vltavy? Zde naleznete nové schéma a odpovědi na vaše dotazy

10. říjen 2017
Nové vysílací schéma

Děkujeme vám za vaše reakce a podněty k novému schématu, na jejichž základě jsme zformulovali odpovědi na nejčastější dotazy ohledně změn.

Budete-li mít jakýkoli další dotaz, neváhejte nás kontaktovat na emailu: vltava@rozhlas.cz.

Nové schéma ČRo Vltava ke stažení

Proč došlo ke změně schématu?

Svět kolem nás se rychle proměňuje, včetně rozhlasového vysílání. Vltava na tyto obsahové, formální i technologické změny dlouho nereagovala. Dlouhodobě proto klesala poslechovost stanice, počet posluchačů klesl o polovinu. Vedení ČRo se rozhodlo tento pokles zastavit, tak aby stanice mohla plnit veřejnou službu, to znamená, aby dodávala aktuální kulturní informace a uměleckou tvorbu všem, kteří by o to mohli stát. Po dlouhých debatách v redakci a s vedením ČRo jsme vytvořili projekt nového vysílacího schématu a širšího kulturního zaměření stanice, jenž by měl mít potenciál oslovit více posluchačů, kteří mají zájem o kulturu a umění.  

K čemu změny povedou, co si od nich slibujete?

Chceme dělat aktuální živé kulturní rádio s důrazem na umění pro více posluchačů, které má umění spojovat, nikoli rozdělovat. Stanici, která má ohlas ve společnosti a společnosti pomáhá v lepší sebereflexi.

 Proč je na Vltavě méně klasiky?

Otázka je, co považujeme za „klasiku“. Podle mínění těch, kdo sestavují hudební náplň, jsou díla 20. století (Janáček, Stravinský, Husa, Schönberg, Martinů, Kabeláč, apod.) již klasikou. Naší povinností je udržovat kontakt s dneškem – tvorbou, která vzniká kolem nás, aby se i nové kompozice mohly časem etablovat a zařadit mezi „klasiku“. Zároveň rádi a často uvádíme „klasické“ autory, myšleno hudbu klasicko-romantickou. Podíl tohoto – v rámci hudební historie omezeného – období však musí být proporční ve vztahu k hudbě starší a novější. Český rozhlas D-Dur je navíc specializovanou stanicí pro posluchače, kteří nic jiného než klasiku poslouchat nechtějí. Vltava se při výběru klasické hudby bude soustřeďovat na kvalitu, včetně té celoevropské. Více živých přenosů a záznamů z evropských jevišť, více kvalitní české interpretace a tvorby.  

Zvuk stanice Vltava je od 1. října zcela nový. Po patnácti letech měníme vysílací schéma

ART’S NOT DEAD! Vltava mění po patnácti letech vysílací schéma

Kromě vzniku nových pořadů, které by měly lépe reflektovat kulturní dění, především na domácí, ale i mezinárodní scéně, čeká Vltavu i zcela nová zvuková grafika. Ta vznikla pod taktovkou hudebního skladatele Ivana Achera.

Co se stalo s pořadem Krásné hlasy?

Pořad Krásné hlasy – přes svou oblíbenost mezi posluchači, které jsme si vědomi – nakonec neobstál před principy, na nichž chceme založit novou podobu Vltavy. O vrcholné vokální umění však posluchači nepřijdou: operní a operetní árie jsou součástí sobotního Poledního koncertu, chystáme přenosy operních děl i koncertů, v nichž účinkují významní pěvci dneška. Zároveň neopomíjíme i operní hvězdy minulosti – viz např. nedávné vzpomínkové pořady o Jarmile Novotné.

Proč zmizelo Hudební fórum?

Hudební fórum nezmizelo, pouze změnilo název. Soudobou hudbou se zabývá každou všední noc hodinový pořad a v neděli večer nalaďte Futurissimo: plné dvě hodiny současných skladeb a diskuse s jejich tvůrci. Současnou hudbu také s oblibou integrujeme do Odpoledních koncertů nebo přenášíme živě koncerty, na nichž soudobé autory nezřídka najdete.

Proč došlo v novém schématu ke změnám u rozhlasových her a jaké máte s rozhlasovými dramaty plány do budoucna?

Rozhlasová hra je pro nás velmi důležitý žánr. V posledních letech jsme byli svědky soustavného klesání počtu premiér nových rozhlasových her a se změnou schématu chceme tuto tendenci zvrátit. Celkový počet premiér se tedy ve všech zbylých řadách zvyšuje už od podzimu 2017, výrazněji s rokem 2018. Zachováváme čas i podobu Rozhlasového jeviště, kdy v sobotu i nadále budeme uvádět klasickou dramatickou literaturu na klasických archivních nahrávkách i v současných realizacích, zařazovat budeme i moderní klasiku. Na podzim například hru Prezident od Thomase Berhnarda nebo hru Dobrý Bůh z Manhattanu od Ingeborg Bachmannové, příští rok se počítá s premiérami alžbětinských her, antiky i dalších. Dramatický seriál, který nově v neděli uvádíme až od jedenácti hodin, zůstává z dramaturgického hlediska nezměněný. I tady ovšem platí postupný nárůst počtu nových titulů. V roce 2018 k československému tématu uvedeme například premiéru seriálu podle románu Neviditelný od Jaroslava Havlíčka, ze světové literatury například seriál podle knihy Pantaleón a jeho ženská rota od nobelisty Maria Vargase-Llosy.

Co se stalo s úterním Klubem rozhlasové hry?

Úterní Klub rozhlasové hry mění svůj čas vysílání – přesouvá se na vstřícnější dvacátou hodinu – a soustředí se sem především premiéry původních českých rozhlasových her, adaptace zahraničních rozhlasových her i současné divadelní literatury. V úterý budeme uvádět také řadu Kabaret v éteru a řadu Debuty a experimenty (dříve Hry mladé generace). A počítáme s reprízami rozhlasových her nejen z posledních let. Zatímco Rozhlasové jeviště staví na klasice a moderní klasice, současná hra zařazuje texty od poloviny 20. století.

Petr Fischer: Nechceme umění prezentovat jako relaxační fitness centrum pro duši a smysly. To by bylo málo

03755366.jpeg

Z osobních setkání i z mnoha emailů, které dostal po svém nástupu do funkce, pro něj vyplynulo, že podíl konzervativnějších posluchačů, kteří lpějí na dosavadní podobě programu, nepřevažuje nad těmi, kteří uvítají změnu.

Co se stalo se čtvrteční Hrou pro tento večer?

Čtvrteční Hra pro tento večer se dramaturgicky kryla s tituly, které uvádí Český rozhlas Dvojka, proto jsme se rozhodli večerní čas věnovat dříve trochu upozaděnému Radiodokumentu. Tato řada navíc stála hlavně na reprízách a reprízovost už dosáhla takového stupně, že někdy bylo obtížné řadu naplnit tituly, které v poslední době neběžely. Přitom i uvádění repríz starých her je poměrně nákladné. Jsme si vědomi toho, že řada měla své posluchače a že je zájem o nahrávky ze zlatého fondu Českého rozhlasu, proto budeme nově pravidelně zařazovat rozhlasové hry ve svátečních schématech, budou vnikat cykly v ostatních řadách apod. Také je možné, že až se počet premiér a repríz vyrovná, vznikne v budoucnu nová řada rozhlasových her. Pro tuto chvíli se se jí ale vzdáváme ve prospěch ostatních řad a žánrů.

Proč používáte slogan ART´S NOT DEAD?

Je to logo naší kampaně ve veřejném prostoru, která upozorňuje na bariéry a předsudky, jež vůči umění máme. Právě tyto předsudky – umění je jen krása, co je ošklivé, umění není; moderní umění umí každý; Babička Boženy Němcové je nuda a pro malé děti – chceme překračovat a rozpouštět. Zjevný odkaz na Punk´s not dead je také ironickou hrou, protože vnímat dnes umění vážně a nejen jako zábavnou složku života, je tak trochu punk.

Stojíte ještě vůbec o starší posluchače?

Stojíme o všechny posluchače, protože si myslíme, že umění spojuje generace. Ve vysílání Vltavy jako komplexní kulturní stanice najde každý posluchač svoje a může se obohatit i o díla, k nimž by se přes své limity osobního vkusu nikdy nedostal. Chceme spojovat, společné nám chybí!

Co bude s klubem Vltava?

Počítáme s ním, jen zatím uvažujeme o jeho zásadní proměně, o níž se poradíme s jejími členy, tak, aby jim Klub Vltavy mohl něco opravdu exkluzivního přinést.

Spustit audio
autor: ČRo Vltava

Související