Jak se dají určit vlastnosti vzdálených hvězd?

Pozorované hvězdy ve hvězdokupě 47 Tucanae

Pouhou analýzou světla hvězd, a to i těch v dalekých hlubinách vesmíru, se astronomové mohou dozvědět mnoho podrobností o jejich vlastnostech.

Hvězdy jsou od nás vzdálené tisíce, miliony i miliardy světelných let a jsou to jen maličké body na obloze. Přesto astronomové získávají stále více podrobností o jejich vlastnostech – a významně jim k tomu napomáhají modely profesora Ivana Hubeného z Arizonské univerzity v Tucsonu.

Tento český rodák působí už čtvrt století v USA a počet odborných prací a citací ho řadí s velkou převahou na první místo mezi všemi českými astronomy pracujícími doma i v zahraničí. Významný přínos pro poznání různých astronomických objektů znamenaly jeho modely atmosfér u různých typů hvězd v různých spektrálních oborech: od extrémně ultrafialového záření až po záření v blízkém infračerveném pásmu.

Později své modely doplnil o různé další parametry, aby se daly použít i pro analýzu atmosfér extrasolárních planet, tedy planet mimo naši sluneční soustavu. To hlavní, co se podle Ivana Hubeného pozoruje, je spektrum objektu.

Spustit audio
autoři: Jana Olivová, Karel Kratochvíl