Jak člověk ovlivňuje řeky

5. květen 2014

V důsledku lidské činnosti bylo už zničeno mnoho původních a jedinečných říčních toků - vědci proto zkoumají, jak konkrétně člověk ovlivňuje řeky a jak se dá zabránit jejich poškozování.

Krajinné plánování, správa vodních toků a úprava koryt řek, ochrana přírody a mnoho dalších činností dotýkajících se krajiny se neobejde bez nejnovějších poznatků odborníků. Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity proto vznikl tým, který se zabývá oborem zvaným fluviální geomorfologie. Vedoucím katedry fyzické geografie a geoekologie je doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. Jeho pracoviště se zabývá výzkumem vodních toků a především jejich reakcí na zásahy člověka.

Vědci například studují, co se děje za údolní přehradou, kde dochází k zadržování usazenin. Sledují, jestli je vodní toky dokážou transportovat - nebo jak se řeka zakusuje do svého podloží.

autor: Jana Olivová
Spustit audio