Ivana Tomaschke, organizátorka festivalu Mitte Europa/Uprostřed Evropy

03452455.jpeg

S Ivanou Thomaschke, historičkou umění a spoluzakladatelkou festivalu Mitte Europa, hovořil Ilja Šmíd.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Dne 2. srpna končí 24. ročník festivalu Mitte Europa. Když v roce 1992 začínal – koncertem bamberských filharmoniků, kteří v letech 1940-1945 působili v Praze jako Německý filharmonický orchestr, řízených Jiřím Bělohlávkem – málokdo předvídal, že se stane významným činitelem sbližování tří regionů: severozápadních Čech, Saska a Bavorska.

Iniciátoři festivalu, manželé Ivana a Thomas Thomaschke, se po čtvrtstoletí s festivalem loučí a předávají ho svým následníkům.

Paní Ivana Thomaschke-Vondráková, se narodila v Praze v bývalém Československu, kde vystudovala slavistiku a dějiny umění na Karlově univerzitě. Ještě během studií se provdala za německého koncertního a operního pěvce Thomase Thomaschkeho a po promoci v roce 1965 se z tohoto důvodu přestěhovala do bývalé NDR.

Pracovala jako vědecká pracovnice ve Státních uměleckých sbírkách v Drážďanech a vedla zde oddělení „Malířství 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století“. V roce 1976 emigrovala z politických důvodů se svým mužem a dvěma dětmi do Spolkové republiky Německo.

V Kolíně nad Rýnem byla Ivana Thomaschke činná jako historička umění na volné noze. Pracovala pro několik německých muzeí (Schnütgen Museum Köln, Villa Merkel Galerie Esslingen), zpracovávala seznamy děl umělců (např.: Hermann Glöckner, Milan Kunc) a organizačně se podílela na česko-německých kulturních projektech.

V říjnu 2004 byla Ivana Thomaschke vyznamenána za zásluhy o oživení středoevropského kulturního prostoru a za svou angažovanost v oblasti porozumění mezi národy. Z rukou prezidenta Horsta Köhlera převzala Spolkový kříž za zásluhy - nejvyšší vyznamenání Spolkové republiky Německo.

Za významný přínos pro vývoj česko-německého porozumnění a spolupráci vyznamenalo 18. července 2014 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky paní prom. hist. Ivanu Thomaschke-Vondrákovou "Medailí Jana Masaryka".

Archiv odvysílaných pořadů.