Italští přistěhovalci pod Palmovkou upoutají

15. květen 2003

Po opadnutí loňských záplav bylo zřejmé, že libeňské Divadlo pod Palmovkou patří k nejpostiženějším pražským scénám. Za sedm měsíců se jeho rekonstrukce dostala do fáze, kdy do něj opět bylo možné pozvat diváky. A to na premiéru dramatu Arthura Millera Pohled z mostu.

Padesát let starý příběh odehrávající se v newyorském Brooklynu v rodině irského přístavního dělníka Eddieho má v sobě dramatické napětí i osudovost antické tragédie. Láska, kterou Eddie cítí - aniž si ji přiznává - ke schovance Kateřině, ničí jeho rodinná pouta a s drtivou nevyhnutelností ho dovádí k sebezáhubě. Hrdinova zaslepenost a "zpupnost" není ovšem posuzována jako v antické tragédii bohy, ale právníkem Alfiérim, který zároveň plní i funkci chóru a potlačovaného Eddieho svědomí (René Přibil, jenž se v roli střídá s Karlem Vlčkem, akcentuje v propracovaném a promyšleném výkonu Alfiériho lidskost a moudrost).

Libeňská inscenace Millerova Pohledu z mostu

Rozhodnutí Petra Kracíka zachovat tuto jinými režiséry často škrtanou postavu je v souladu s jeho zdůrazňováním realistického stylu inscenace (přispívá k němu také scéna Petra Zemana a kostýmy Lenky Arnoldové) a atmosféry doby, ve které se příběh odehrává. Paradoxně - právě tento "historismus" aktualizuje sociální a morální prvky dramatu (postavení zahraničních dělníků a zacházení s nimi je u nás dnes takřka stejné, jako bylo tehdy v USA) a dává hercům možnost plně se soustředit na charaktery a psychologii postav.

Skvěle toho využil představitel hlavní role Aleš Procházka, jemuž se podařilo zpřítomnit jak sílu vášně, která nerozpoznána a nepojmenována ničí Eddieho duši, tak energii racionalizací, do nichž se Eddie ukrývá sám před sebou. Dobrým protihráčem mu je Rostislav Čtvrtlík: Marca, staršího ze dvou příbuzných, kteří u Eddieho po svém nelegálním přistěhování bydlí, obdařil neokázalou jasnozřivostí a vnitřní silou, jež demaskují jak Eddieho falešné siláctví, tak jeho sebeobelhávání. Klára Issová dokázala rozklenout postavu Eddieho schovanky Kateřiny od lehce naivní holčičky, která bezděčně rozněcuje otčímovy city, přes dívku okouzlenou Marcovým bratrem Rodolfem až k citově i mravně zralé ženě. Rodolfa charakterizoval Jan Teplý ml. jako sympatického, bezprostředního mladíka, ale srdečnost a vnitřní harmonii, pro niž ho mají jeho bližní rádi, by měl evokovat přece jen plastičtěji než jen Rodolfovým napodobováním odkoukaných pěveckých a tanečních čísel. Miroslavě Pleštilové se daří naplnit dramatickou dimenzi Eddieho ženy Beatrice až v závěru.

Aleš Procházka jako Eddie a Klára Issová v roli jeho schovanky Kateřiny

I když nejnovější inscenace Divadla pod Palmovkou tedy má drobné stíny, dosahuje věrohodností postav i svou neokázalou mravností značné estetické i etické účinnosti a řadí se k titulům, pro něž stojí za to libeňskou scénu navštívit.

autor: Bronislav Pražan
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.