Intuitivní konceptualista, jehož rezonanční frekvencí je šestiúhelník

24. říjen 2014

Malíř a sochař Tomáš Polcar vystavuje v pražské Galerii U prstenu velkoformátové abstraktní krajiny a geometrizující kompozice inspirované útvarem šestiúhelníku. Prezentace nese název Rezonance a navštívit ji můžete do 21. listopadu.

Tomáš Polcar patří k umělecké generaci, která vstupovala na českou výtvarnou scénu koncem devadesátých let. Na Akademii výtvarných umění v Praze prošel třemi ateliéry, které ovlivnily jeho výtvarnou cestu. U profesora Huga Demartiniho si vypěstoval cit pro materiál a formu, u Aleše Veselého zaujetí obsahem, energiemi proporcemi a u Milana Knížáka zaostření na komunikaci, reflexi a myšlenku.

Tvar vznikající z pocituJeho práce se rozvíjí v tematických cyklech, a to jak malířských, tak sochařských či v prostorových instalacích. I přes klasický výraz sochařských a malířských technik je konceptualista, a jde mu zásadně o sdělení. Odtud se odvíjí jeho vztah k formě, ve které se nezabydluje, ale volí ji podle pocitu a potřeby.

Úsporná barevnost, jednoduchost tvarůSlovo rezonance užila kurátorka při komponování ve smyslu odezvy, ozvěny či souznění. Svůj úmysl objasňuje: „Tomášovou rezonanční frekvencí je přeneseně šestiúhelník. Pro jeho malířskou Rezonanci je charakteristická převažující šedá, černá a bílá stáhnutá barevnost, občas obohacená tlumenými názvuky zelenavé, purpurové, hnědé a modré.“

„U cyklu Rezonance,“ doplňuje kurátorka, „můžeme mluvit o jakési abstraktní krajině, ze které se občas vynořuje šestiúhelník, občas ho tam můžeme jenom tušit a je právě vodítko, znamení a uklidňující moment Polcarových obrazů.“

Od kruhu k šestiúhelníkuMezi jednotlivými cykly Tomáše Polcara je návaznost. „Předtím jsem se zabýval kruhem,“ říká umělec, „odtud jsem se dostal k šestihranu, což je kruhu nejbližší útvar. V přírodě je to tvar uhlíku, stavebního prvku buněk, který nejlépe využívá hmotu. Oproti uzavřenému kruhu je šestiúhelník vytváří síť a propojené vazby. To mě fascinuje.“

03244146.jpeg

Inspirace volným prostoremUměleckou práci Tomáše Polcara ovlivnil fakt, že se odstěhoval z Prahy: „Žiji ve volném prostoru nedaleko Loun, a tam se s tím potkávám denně – místo sociálních vztahů vnímám volný prostor, což se samozřejmě odráží v tvorbě. Prostor obecně, nejen krajina, ale prostor éter.“

Na další Polcarovu výstavu nazvanou Bod - kruh - nekonečno, ve které se autor zabývá především elementárními formami kruhu, se musíte vypravit do Hradce Králové do Galerie AMB Sboru kněze Ambrože v Ambrožově ulici. Tu můžete navštívit do 11. listopadu.

Spustit audio