Iniciativa pro kulturu - shromáždění před pražským magistrátem