Ilja Hurník: Příliš mnoho života

03430737.jpeg

On-line do čtvrtka 23. července 2015.

Poslouchejte na Vltavě 17. července 2015 v 9:30. Po odvysílání se hra objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstane tam až do čtvrtka 23. července 2015.


Rozhlasové hry a povídky skladatele Ilji Hurníka, ve kterých s ironií a humorem přibližoval rozmanitý svět hudby a hudebníků, si získaly u posluchačů Českého rozhlasu velkou oblibu. V několika hrách z pozdního období tvorby však Hurník opustil „hájemství paní hudby“ a vybíral si témata z obyčejného života. Jedním z jeho oblíbených byl ryze národní úkaz v evropském i světovém měřítku zcela ojedinělý - chalupaření.

V rekreační chalupě, která by především potřebovala zásadní rekonstrukci, se odehrává i mikrohra Příliš mnoho života. V ironickém příběhu o muži, který se chystal odejít ze života na místě, kde se narodil, se Hurník vyzpovídal ze své lásky k chalupaření a odpočinku v přírodě.

Ilja Hurník (1922-2013) byl skladatel, klavírista, spisovatel a scénárista, pedagog a popularizátor umění. Všem těmto oborům se věnoval s rovnocenným zaujetím. Na AMU vystudoval klavír ve třídě Prof. Kurzové a kompozici u Vítězslava Nováka. Jako klavírista se stal zasvěceným interpretem díla Leoše Janáčka a francouzského impresionismu. Jako pedagog působil od r. 1970 na pražské konzervatoři, kde vychoval řadu klavíristů a skladatelů.

Těžištěm Hurníkovy tvůrčí práce byla však kompozice, ve které se rád vracel ke starým formám. Po r. 1966, kdy byla uvedena jeho první opera Dáma a lupiči, přesunul svůj zájem do značné míry na dramatický obor. Početná byla Hurníkova tvorba pro děti nebo inspirovaná dětským světem. Ilja Hurník byl i plodným rozhlasovým autorem a Český rozhlas nastudoval řadu jeho povídek a rozhlasových her, které s ironií a humorem přibližuje rozmanitý svět hudby a hudebníků, ale i rázovitých „obyčejných lidí“ z města i venkova.


Osoby a obsazení: Šváb (Jan Novotný), Jasněnka (Johanna Tesařová), Rohlík (Jiří Ornest) a telefonistka (Pavla Šindelářová)

Autor: Ilja Hurník Dramaturgie: Marie ŘíhováRežie: Josef Červinka

Natočeno v roce 1994.

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby