Humorné příběhy Edvarda Valenty, spisovatele z okruhu Lidových novin

3. prosinec 2021

Pět povídek českého prozaika a novináře v interpretaci Otakara Brouska mladšího, Lukáše Hlavici, Josefa Vinkláře a Igora Bareše. Poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Královnino tajemství, Na dně bazénu je sedlina
Připravil: Jiří Vondráček
Účinkuje: Otakar Brousek ml.
Režie: Lukáš Hlavica
Natočeno v letech 2014–2015.

Onehdy vám ke mně přijde
Připravil: Jiří Vondráček
Účinkuje: Lukáš Hlavica
Režie: Vladimír Gromov
Natočeno v roce 1993.

Nejdražší jídlo světa
Připravil: Zdeněk Milt
Účinkuje: Josef Vinklář
Režie: Jan Fuchs
Natočeno v roce 2002.

Rachmaninovovo Preludium
Připravil: Tomáš Sedláček
Účinkuje: Igor Bareš
Režie: Zdeněk Kozák
Natočeno v roce 2001.

Edvard Valenta se narodil v roce 1901 v Prostějově. Ještě za studia na gymnáziu redigoval společně s Jiřím Wolkerem Sborník českého studenstva na Moravě a ve Slezsku, ve kterém také debutoval svými básněmi. Pracoval v Lidových novinách jako redaktor, soudničkář či politický úvodníkář. Podporován Janem Baťou cestoval jako reportér po světě a následně ho také v roce 1939 doprovázel na cestě po USA. Za německé okupace se po zákazu novinářské činnosti živil jako spisovatel. Koncem roku 1948 byl půl roku vězněn komunistickým režimem.

Jeho nejdůležitějším dílem je psychologický román Jdi za zeleným světlem z roku 1956. Některé své texty a díla publikoval pod různými pseudonymy, například užíval jmen Emil Krejčí, Bedřich Polan nebo James Walsh. Zemřel roku 1978 v Praze.

Ve vltavské programové řadě Povídka představujeme Edvarda Valentu jako humoristu, i když v jeho příbězích jde o humor často nahořklý.

Spustit audio

Související