Hrdinové českého národa: teoretička a historička umění Růžena Vacková

9. únor 2015

Růžena Vacková (23. dubna 1901, Velké Meziříčí - 14. prosince 1982, Praha) studovala klasickou archeologii u Hynka Vysokého, dějiny umění u Vojtěcha Birnbauma a filosofii a estetiku u Otakara Zicha. V Římě, kde pobývala na studijní cestě, připravovala habilitační práci o římských historických reliéfech.

V únoru 1945 byla pro účast v odbojové činnosti zatčena a vězněna v cele smrti. Naštěstí ji minul osud jejího bratra a švagra, kteří byli o rok dříve popraveni.

V roce 1947 byla jmenována mimořádnou profesorkou klasické archeologie na Filosofické fakultě UK. V únoru následného roku se jako jediná z profesorského sboru účastnila studentské manifestace na podporu prezidenta Edvarda Beneše.

22. února 1952 byla Růžena Vacková zatčena a v rámci procesu nazvaném Oto Mádr a spol. odsouzena ke 22 letům vězení. Propuštěna byla po 15 letech, v březnu 1967.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...