Hrdinové českého národa: Filosof Jan Patočka

10. leden 2015

Filosof Jan Patočka, duchovní otec a jeden z prvním mluvčích Charty 77, zemřel po několikahodinovém výslechu Státní bezpečnosti.

Jeho myšlenkový i mravní odkaz je přítomen v obsáhlém mnohovrstevnatém díle. V cyklu zazní ukázky z Patočkových textů, reflexí jeho osobnosti i díla, a také jeho hlas z archivu Českého rozhlasu.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...