Hrdinové českého národa: Filosof Jan Patočka

Filosof Jan Patočka, duchovní otec a jeden z prvním mluvčích Charty 77, zemřel po několikahodinovém výslechu Státní bezpečnosti.

Jeho myšlenkový i mravní odkaz je přítomen v obsáhlém mnohovrstevnatém díle. V cyklu zazní ukázky z Patočkových textů, reflexí jeho osobnosti i díla, a také jeho hlas z archivu Českého rozhlasu.