Hřbitovní kvítí na smetaně; Na obranu individualismu; Přečlověk a Nesmrtelný méďa

30. říjen 2014

Vyprávět zároveň fiktivní příběh, skutečné vzpomínky a ještě k tomu meditovat o literatuře se pokouší román nazvaný Hřbitovní kvítí na smetaně.

„Psát znamená vyprávět všechno najednou. Znamená to vyprávět příběh a zároveň i to, jak onen příběh neexistuje.“ Tato myšlenka francouzské autorky Marguerite Durasové by mohla stát v záhlaví prózy Hřbitovní kvítí na smetaně, pod níž je podepsán spisovatel, textař, scenárista a publicista Vladimír Poštulka. Ostatně, tvůrce sám tuto maximu - stejně jako desítky dalších - ve svém rozsáhlém textu cituje.

Vladimír Poštulka, Hřbitovní kvítí na smetaně (Dokořán, Máj)Koupí tohoto svazku totiž dostáváte do ruky de facto knihy tři: románový příběh, autorovy memoáry a eseje o literatuře, jež jsou svéráznou učebnicí poetiky, příručkou tvůrčího psaní a čtenářským deníkem dohromady.

Začneme-li od konce: úvahové pasáže nedosahují brilantnosti Milana Kundery, autorova profesora na FAMU, nicméně prozrazují Poštulkovu nevšední sečtělost a posedlost tématy, jako je vztah autorova díla a soukromí či význam literární formy pro vyznění textu. Podobné otázky si tvůrce opakovaně klade, čímž ovšem zpomaluje a oslabuje vlastní příběh, který sám o sobě není nezajímavý. Popisuje životní cestu kuchaře a posléze známého textaře z hornické Ostravy do Prahy a na konec do Paříže, následně pak jeho návrat z emigrace přímo do náručí Státní bezpečnosti.

Jakkoli autor hovoří o polyfonii hlasů, z jeho koncepce čiší spíše nedůvěra ve svůj příběh. Výsledek, jakkoli má ke kompaktnosti daleko, však rozhodně není nudný, nezáživný, neinspirativní. Dobře doplul loď ztroskotav, abychom parafrázovali stoika Zénóna. Knihu vydala společně nakladatelství Máj a Dokořán.

Bohuslav Brouk a Viktor A. Debnár (ed.), Na obranu individualismu (Academia)Z dalších novinek připomeňme např. publikaci Na obranu individualismu, výbor z publicistiky Bohuslava Brouka z let 1930-1960. Uvažování tohoto „individualisty s kolektivistickými ideály“, jak jej charakterizuje autor jednoho ze čtyř doprovodných esejů, se lomí na dvě části. Z přesvědčeného utopisty se postupem času stal totiž životem poučený skeptik. Kniha vyšla v produkci nakladatelství Academia.

Pavel Ctibor, Přečlověk (Malvern)Řada tuzemských autorů, včetně zmiňovaného Bohuslava Brouka, navazovala na pařížské surrealisty či patafyziky, ale jen málokdo se inspiroval temnou poetikou francouzské literární skupiny Vysoká hra. Jedním z nemnoha je současný básník a literát Pavel Ctibor, jemuž nakladatelství Malvern právě vydalo svazek textů nazvaný Přečlověk. Čtenář zde najde povídky, básně v próze, záznamy snů, tzv. psychotropní texty i experimentální metafyziku v duchu Vysoké hry.

Kristýna Täubelová, Nesmrtelný méďa (Meander)Na závěr kniha pro děti a jejich rodiče. Scénografka Kristýna Täubelová dokázala ve svazku Nesmrtelný méďa přetvořit totální klišé v umělecky neobyčejně silnou výpověď. Z otřepaného námětu odložené a znovunalezené hračky vykřesala výtvarně originální a obsahově dojemný a citlivý minimalistický příběh. Knihu vydalo nakladatelství Meander.

autor: Jan Nejedlý
Spustit audio