Howard Phillips Lovecraft: Barva z vesmíru

„Všechny mé povídky jsou založeny na základním mýtu, podle něhož byl tento svět kdysi obydlen jinou rasou, která při experimentech s černou magií přišla o svůj domov a byla odtud vyhoštěna, ale žije dál kdesi Venku, vždy připravena převzít Zemi zpět do svého vlastnictví.“ Povídku amerického spisovatele z překladu Jana Balabána připravil a hudbu vybral Petr Turek. V režii Vlada Ruska účinkuje Lukáš Hlavica.

Americký prozaik, esejista a básník Howard Phillips Lovecraft (20. 8. 1890 Providence (Rhode Island) – 15. 3. 1937 tamtéž) je do jisté míry dědicem temného génia E. A. Poea. Jan Zábrana ho nazval „jedním z velmistrů hororu“, pro Josefa Škvoreckého byl Lovecraft „kuriózní staromilec, podivínský excentrik, žijící daleko od řvoucího davu“. „Lovecraft v nás vzbuzuje podezření, že svému Mýtu Ctulhu (líčícímu dějiny démonických předlidských civilizací) skutečně věřil...“ (J. Škvorecký, 1966)

Americký prozaik Stephen King, sám uznávaný autor hororové literatury, o Lovecraftovi píše: „Lovecraft zemřel dřív, než druhá světová válka stačila naplnit mnohé z jeho vizí nepředstavitelných hrůz, ale čtenáři by přesto měli vědět, že to je jeho stín, tak dlouhý a hubený, a jeho oči, tak temné a puritánské, co leží na téměř veškeré významné hororové literatuře, která od té doby byla napsána. Jsou to ty oči, co si pamatuji nejlépe z první Lovecraftovy fotografie, kterou jsem uviděl... oči ze starých podobizen, které stále ještě visí v mnoha domech Nové Anglie, černé oči, které jako by hleděly zároveň ven i dovnitř. Oči, které jsou neustále upřeny právě na vás.“

Lovecraftovi vyšla za života jediná kniha (Stín nad Innsmouthem, 1936) (publikoval časopisecky) a částečného uznání se dočkal až ke konci dvacátých let 20. stol. Sám sebe řadil do kategorie „imaginativních umělců“, jako byl E. A. Poe, W. Blake nebo A. Bierce: „Imaginativní umělec je oddán umění v tom nejhlubším smyslu. Je malířem nálady, který zachycuje prchavé sny a představy, je cestovatel do nikdy nepoznaného světa, který zřídkakdy probleskuje do světa skutečnosti. Málokdo porozumí, co se snaží sdělit, a ti nemnozí, kdo mu i porozumí, protestují, protože tyto obrazy nejsou vždy příjemné. Nepíše kvůli uznání, ale z touhy zachytit scény, které mu vyvstávají před očima.“ Lepší charakteristiku Lovecraftova tvůrčího světa bychom těžko hledali...

A oč v Lovecraftových textech jde konkrétně? Autor k tomu poznamenal: „Všechny mé povídky jsou založeny na základním mýtu, podle něhož byl tento svět kdysi obydlen jinou rasou, která při experimentech s černou magií přišla o svůj domov a byla odtud vyhoštěna, ale žije dál kdesi Venku, vždy připravena převzít Zemi zpět do svého vlastnictví.“