Hostem historika umění prof. Ladislava Daniela bude malíř a kreslíř prof. Jiří Lindovský z AVU v Praze

Řeč bude o umělcově díle, o roli kresby v současném umění, o vztazích mezi vědou a uměním a o výchově mladých umělců. Hostitel i host se budou vyslovovat i k významu, jaký má dnes umění pro běžného člověka.

Vysíláme 23. července v 17:00.

prof. PhDr. Jiří Lindovskýgrafik, kreslíř, malíř a vysokoškolský pedagogNarodil se 25. dubna 1948 v Mankovicích v okrese Nový Jičín. Žije a tvoří střídavě v Olomouci a v Praze. V letech 1963 - 1967 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a v letech 1967 - 1970 na Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Výtvarné vzdělání završil v letech 1970 - 1975 studiem na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Ladislava Čepeláka. Od roku 1992 je vedoucím ateliéru Grafika I na Akademii výtvarných umění v Praze. Profesorem byl jmenován roku 2007. Samostatně vystavuje od roku 1970 (ČR, SR, Rakousko), společně od roku 1969 (ČR, SR, Polsko, Španělsko, Francie, Mexiko, Japonsko, Brazílie, Německo, Kanada, Rakousko, Jugoslávie, USA, Venezuela.) Jiří Lindovský se stal laureátem 17. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2011. Podle poroty mu byla cena udělena za odvahu nově formulovat pohledy na civilizační problematiku.

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.historik umění a vysokoškolský pedagogNarodil se 6. ledna 1950 v Olomouci. V letech 1968 -1973 vystudoval výtvarnou a hudební výchovu na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorát filozofie v oboru Teorie a dějiny výtvarných umění získal roku 1974. V letech 1985 – 2001 působil jako kurátor Sbírky starého umění NG Praha a v letech 1993 – 1994 ve funkci generálního ředitele Národní galerie. Od roku 1998 je vysokoškolským pedagogem na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2000 se stal docentem a v roce 2003 profesorem oboru Dějin výtvarných umění. Ladislav Daniel je členem mnoha tuzemských i mezinárodních odborných spolků a organizací. Za svou činnost získal mnohá ocenění, např. roku 1998 se stal Rytířem důstojníkem Řádu Za zásluhy italské republiky.