Hosté Vizitky v nejbližších dnech

1. květen 2017
Alexander Liebreich

Aktuální témata, názory, kontroverze i bilanční ohlédnutí. Vizitka dává prostor ke sdílení radostí i pochybností tvůrčího procesu. Každý všední den od 10:00.

20. dubna
Karel Prokeš
Hudební publicista, fotograf, dramaturg, ale také číšník a správce pily a vedoucí legendárního meziříčského M – klubu říká, že ho stále těší práce, kterou do roku 1990 nesměl dělat. Zakladatel jednoho z nejstarších hudebních festivalů v republice Valašský špalíček bude hostem Evy Lenartové ve Vizitce z ČRo Ostrava .

23.dubna
Adam Karásek a Jiří Mrázek
Ve svém studiu Nanovo vracejí účel a krásu nábytku a bytovým doplňkům převážně ze 2.poloviny 20 století. Kultivují vkus i povědomí zákazníků o našich i světových výrobcích. Proč nemají rádi označení retro? Jak původní kousky zachraňovat a kombinovat s novými? V čem je československý a český design originální? Zakladatele studia Nanovo pozvala k rozhovoru Tereza Vinická.

24.dubna
Gabriela Vraspírová Vorbová
Letos po desáté se v Poličce koná celostátní soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, která chce přiblížit mladým hudebníkům dílo Bohuslava Martinů přímo ve skladatelově rodišti. Přehlídku organizuje poličská ZUŠ, jejíž ředitelka Gabriela Vraspírová Vorbová bude hostem úterní Vizitky. Jaký smysl má hudební soutěžení, co nese a co bere dětem, jejich pedagogům a rodičům? V jaké kondici je dnes základní umělecké školství a proč je jeho systém zpochybňován? Ptát se bude Daniela Čermáková.

25. dubna
Kateřina Šedá
Český Krumlov a italské Benátky patří mezi nejkrásnější města světa zapsaná na seznam národního dědictví UNESCO. Přesto nebo možná právě proto v nich najdeme sociálně vyloučené lokality s domy, ve kterých nikdo trvale nežije, a ulice, kde se lidé nepotkávají, ale vzájemně vyhýbají. Téma narůstajícího turismu se Kateřině Šedé stalo „materiálem“ pro její zatím poslední sociálně koncipovanou akci. V rámci projektu, který bude letos Českou republiku reprezentovat na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách, založila firmu UNES-CO a nabídla práci desítkám lidí, kteří za ubytování a mzdu budou po tři měsíce „normálně žít“ v centru Českého Krumlova. Je vůbec možné turistu zastavit a dát mu alespoň na omezený čas možnost stát se místním? Nejen o tom bude s Kateřinou Šedou mluvit Michaela Vrchotová.

26. dubna
Alexander Liebreich
Německý dirigent s českými kořeny se od nadcházející sezony stane šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jak vnímá orchestry Střední a Východní Evropy, s nimiž často pracuje? Jak chce SOČR směrovat a co nás v jeho podání čeká za kompozice? Moderuje Dita Hradecká.

27. dubna
Natália Deáková
V lednu roku 2005 se stala šéfkou Činoherního studia v Ústí nad Labem. Po krátké mateřské dovolené se do tohoto divadla vrátila jako kmenová režisérka. V lednu 2012 nastoupila jako režisérka Českého rozhlasu v Praze. Nyní je už pátou sezónu šéfkou činohry Divadla Josefa Kajetána Tyla. Nakolik se jí daří naplňovat původní představy? Kam má vlastně plzeňská činohra namířeno? Co se podařilo a co vůbec ne? I takto poťouchle se chystá v plzeňském studiu ptát Jan Anderle.

-------------------------------------------------------------------

Vizitka se rozhlíží po světě také očima moderátorů. Ti vybírají hosty zpravidla z prostředí, které důvěrně znají a se kterým jsou spjatí svými původními profesemi. Jsou mezi nimi hudebníci, výtvarníci, divadelníci i literáti: hispanistka a překladatelka Blanka Stárková, filmový dokumentarista Bohdan Bláhovec, bohemista Petr Šrámek, sochař a architekt Jan Trejbal, rozhlasový režisér Radim Nejedlý, hudební publicistka Renáta Spisarová, historička výtvarného umění Michaela Vrchotová nebo Václav Flegl, bývalý dlouholetý sbormistr Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Rozhovory se svými hosty povedou B. Bláhovec, B. Stárková, J. Trejbal, K. Franková, D. Hamr, R. Klusáková, P. Šrámek, R. Nejedlý, M. Vrchotová, R. Spisarová, V. Flegl, D. Čermáková a další

V naprosté většině jsou Vizitky vysílané živě, vítáme dotazy posluchačů na emailové adrese vizitka@rozhlas.cz

Hudba tvoří z celkové plochy pořadu asi jednu čtvrtinu, doplňuje portrét hosta a její výběr plně záleží na něm. Vizitka je tak jedinou výjimkou, kdy Vltava příležitostně překročí své žánrové zaměření. Přínosem jsou překvapivé a pozoruhodné hudební podněty, které se touto cestou mohou k posluchačům dostat. 

Související články