Hosté Vizitky v nejbližších dnech

Vizitka
Vizitka

Aktuální témata, názory, kontroverze i bilanční ohlédnutí. Vizitka dává prostor ke sdílení radostí i pochybností tvůrčího procesu. Každý všední den od 10:00.

V naprosté většině jsou Vizitky vysílané živě. Těšíme se na vaše okamžité reakce a dotazy, které hostům můžete posílat nejen e-mailem na adresu vizitka@rozhlas.cz, ale také prostřednictvím našeho Facebooku.

22. dubna
Byl tě jeden člověk
Písně českého baroka představuje Lubomír Tyllner.

„Doba pobělohorská je v Čechách spojována s politickým úpadkem a rekatolizací, lidová kultura a tvořivost se ale vyvíjely dál. Na katolickém venkově zpestřovalo církevní rok mnoho svátků a slavností: advent s přástkami, obchůzky a koledy nejen vánoční a velikonoční, lidové hry, bujaré masopusty, poutě a posvícení. Písňový cyklus provázel rituál svatby, narození stejně jako pohřbívání člověka,“ říká docent Lubomír Tyllner z Etnologického ústavu Akademie věd ČR.  Poznatky muzikologů i hudebních historiků dokládá v pořadu ukázkami písní v nahrávkách souborů Ritornello, Musica Bohemica neboValašský vojvoda. Dozvíme se, co a jak se na venkově v době baroka hrálo, co se na tanci a zpěvu prostého lidu nelíbilo církvi, a také o koňských kvintách, kravských oktávách či svinských kvartách. Připravila Renata Klusáková.

23. dubna
Anna Remešová

Při příležitosti Dne Země jsme pozvali kritičku, která se zabývá ekologickými projevy v současném umění. Provokativně se ptá, jestli není načase začít pracovat pozitivně s propagandou. Jistá míra propagandy v umění prý totiž může v boji proti ničení životního prostředí pomoct. Nevedla by však naopak k popření snah těch environmentalistů, kteří se závažnost ekologických problémů snaží vysvětlovat věcně? Šéfredaktorky serveru Artalk.cz Anny Remešové se zeptá Lukáš Matoška. A mluvit budou také o tom, co konkrétního mohou kulturní instituce dělat, když se chtějí přidat třeba do boje za snižování emisí. Mohou se samy galerie a divadla stát ekologičtějšími?

24. dubna
Brit Jensen

Pro rozhlasový dokument u nás udělala jako málokdo. Spolu s Magdalenou Sodomkovou je spoluautorkou prvního detektivního podcastu Matematika zločinu, který tento měsíc získal hlavní cenu na festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Více než jeho téma a vycizelovaná forma víří debaty o tomto dokumentu fakt, že ačkoliv byl původně vyroben na objednávku Českého rozhlasu, ten se ho nakonec rozhodl neodvysílat s odůvodněním, že se neslučuje se zásadami Etického kodexu ČRo. Na etické principy práce dokumentaristy a na přítomnost i budoucnost rozhlasového dokumentu se rodačky z dánské Kodaně zeptá Bohdan Bláhovec.

25. dubna
Jakub Sluka

Opravdu vypadali pravěcí lovci a zvířata tak, jak je na svých známých obrazech namaloval Zdeněk Burian? Proč jeho malby z cyklu Země a lidé vystihovaly přírodu a obyvatele exotických zemí lépe, než by je podala fotografie? Co je charakteristické pro Burianovy knižní ilustrace a jaké znaky nesou stovky jeho návrhů knižních obálek? Jakými náměty se zabýval ve své volné malířské tvorbě? Na to vše se zeptá Blanka Stárková kurátora současné Burianovy výstavy v pražském Obecním domě Jakuba Sluky. Výstava s názvem Zdeněk Burian: Širým světem, kterou pořádá Retro Gallery, představuje dosud největší soubor Burianových prací ze soukromých sbírek. Ve Vizitce zazní také několik osobních svědectví z rozhlasového archivu o Zdeňku Burianovi a jeho spolupráci s paleontologem Josefem Augustou.

26. dubna
Vysíláme živě z Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua v Lázních Jeseník.

Hostem bude klavíristka Věra Lejsková, emeritní prezidentka soutěže. K mikrofonu jsme pozvali také mladé klavíristy, kteří se do Jeseníku už po jedenadvacáté sjeli z celého světa. A v přímém přenosu uslyšíme i některé jejich soutěžní výkony. Připravil ČRo Olomouc. Moderuje Michal Bureš, který zve: Pokud jste z Jeseníku a okolí, můžete přijít přímo do Zrcadlového sálu lázeňského domu Priessnitz a být tak vysílání osobně přítomni.

Všechny díly Vizitek k poslechu

 -------------------------------------------------------------------

Vizitka se rozhlíží po světě také očima moderátorů. Ti vybírají hosty zpravidla z prostředí, které důvěrně znají a se kterým jsou spjatí svými původními profesemi. Jsou mezi nimi hudebníci, výtvarníci, divadelníci i literáti: hispanistka a překladatelka Blanka Stárková, filmový dokumentarista Bohdan Bláhovec, hudební publicistka a moderátorka Eva Hazdrová-Kopecká, bohemista Petr Šrámek, výtvarnice Kateřina Šedá, knižní vydavatel Petr Minařík, hudební publicistka Renáta Spisarová, historička výtvarného umění Michaela Vrchotová, nebo Václav Flegl, bývalý dlouholetý sbormistr Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Rozhovory se svými hosty vedou B. Bláhovec, B. Stárková, E. Hazdrová-Kopecká, K. Franková, D. Hamr, R. Klusáková, P. Šrámek, P. Minařík, M. Vrchotová, R. Spisarová, V. Flegl, D. Čermáková a další

Hudba tvoří z celkové plochy pořadu asi jednu čtvrtinu, doplňuje portrét hosta a její výběr plně záleží na něm. Vizitka je tak jedinou výjimkou, kdy Vltava příležitostně překročí své žánrové zaměření. Přínosem jsou překvapivé a pozoruhodné hudební podněty, které se touto cestou mohou k posluchačům dostat.