Hosté Vizitky v nejbližších dnech

Vizitka
Vizitka

Aktuální témata, názory, kontroverze i bilanční ohlédnutí. Vizitka dává prostor ke sdílení radostí i pochybností tvůrčího procesu. Každý všední den od 10:00.

V naprosté většině jsou Vizitky vysílané živě. Těšíme se na vaše okamžité reakce a dotazy, které hostům můžete posílat nejen e-mailem na adresu vizitka@rozhlas.cz, ale také prostřednictvím našeho Facebooku.


24. června
Pavel Kovář
Dá se přenést krajina? Zdá se, že ano. Nasvědčuje tomu název publikace Přenesená krajina, kterou právě vydalo nakladatelství Academia. Třicet pět českých a moravských vědců z přírodovědných a společenských oborů v ní podává mnohostranný obraz přírody, architektury, tradic a života ve vesnicích českých osídlenců rumunského Banátu. Takzvaný český Banát stále ještě představuje živou encyklopedii naší venkovské kultury devatenáctého století. Jak dlouho ještě se tento přirozeně vzniklý ostrov historického života udrží? Skutečně konzervuje vzorec společenského života a typ české krajiny minulosti? Jaké jsou ostatně rysy české historické kulturní krajiny? Kdy a jak se změnila? I na to se v pondělní Vizitce zeptá Blanka Stárková editora publikace, botanika a krajinného ekologa prof. Pavla Kováře a autora jedné ze studií, architekta Václava Fanty.

25. června
Marie Rakušanová
„Víra tradičních dějin umění v jedinečná vnuknutí uměleckého génia byla v posledních desetiletích otřesena v základech. Dnes se řada historiků umění spíš táže po osobních a mezilidských pohnutkách, které vedly ke vzniku vynikajících uměleckých děl,“ těmito slovy uvádí svoji zatím poslední knihu jedna z nejvýraznějších osobností české kunsthistorie Marie Rakušanová, autorka výstavy Kubišta – Filla. Plzeňská disputace, která byla zahájena v Západočeské galerii v Plzni. Nejen o komplikovaném uměleckém a osobním vztahu dvou hlavních představitelů českého moderního umění a jeho dopadu na vývoj zásadních událostí na pražské umělecké scéně v prvních dvou desetiletích 20. století bude s Marií Rakušanovou mluvit Michaela Vrchotová.

26. června    
Jarmila Horáková
Pod zkratkou MAČ se skrývá už dvacet let největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Vznikl v Brně jako nápad nakladatelství Větrné Mlýny a postupně se rozrůstal do dalších měst. Několikátým rokem je sestava ustálena na  Brně, Ostravě, Košicích, Wroclawi a Lvově.  Festival zahrnuje dvě hlavní programové linie: jedna, domácí, reprezentuje literatury pořadatelských zemí, druhá zase písemnictví země, která je v daném roce čestným hostem. Letos to bude Rumunsko. Na literaturu této zkoušené země a na autory, kteří se v rámci autorských čtení představí i u nás, se Petr Gojda zeptá rumunistky Jarmily Horákové.

Všechny díly Vizitek k poslechu

-------------------------------------------------------------------

Vizitka se rozhlíží po světě také očima moderátorů. Ti vybírají hosty zpravidla z prostředí, které důvěrně znají a se kterým jsou spjatí svými původními profesemi. Jsou mezi nimi hudebníci, výtvarníci, divadelníci i literáti: hispanistka a překladatelka Blanka Stárková, filmový dokumentarista Bohdan Bláhovec, hudební publicistka a moderátorka Eva Hazdrová-Kopecká, bohemista Petr Šrámek, výtvarnice Kateřina Šedá, knižní vydavatel Petr Minařík, hudební publicistka Renáta Spisarová, historička výtvarného umění Michaela Vrchotová, nebo Václav Flegl, bývalý dlouholetý sbormistr Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Rozhovory se svými hosty vedou B. Bláhovec, B. Stárková, E. Hazdrová-Kopecká, K. Franková, D. Hamr, R. Klusáková, P. Šrámek, P. Minařík, M. Vrchotová, R. Spisarová, V. Flegl, D. Čermáková a další

Hudba tvoří z celkové plochy pořadu asi jednu čtvrtinu, doplňuje portrét hosta a její výběr plně záleží na něm. Vizitka je tak jedinou výjimkou, kdy Vltava příležitostně překročí své žánrové zaměření. Přínosem jsou překvapivé a pozoruhodné hudební podněty, které se touto cestou mohou k posluchačům dostat.