Hosté Vizitky v nejbližších dnech

16. říjen 2017
Vizitka

Aktuální témata, názory, kontroverze i bilanční ohlédnutí. Vizitka dává prostor ke sdílení radostí i pochybností tvůrčího procesu. Každý všední den od 10:00.

Marc Niubó
16. října
Před 35 lety u nás byla založena Společnost pro starou hudbu. Naše „starohudební“ scéna získala za tu dobu  mezinárodní renomé a takto zaměřené soubory a jejich umělci jsou cenným a žádaným vývozním artiklem. Jaké ale byly průkopnické začátky tohoto směru v českých zemích? O takřka konspirativních setkáních s interprety a hudebními teoretiky ze západní ciziny v době normalizace, o tom z čeho všeho byly domácí výrobci schopni vyrobit kopie historických nástrojů, ale také o tom, proč u nás stále vyvolává pohoršení Dvořákova Novosvětská zahraná na dobové nástroje, bude mluvit se Marcem Niubem současným předsedou Společnosti pro starou hudbu Daniela Čermáková.


David Drábek
17. října
Týniště nad Orlicí - Olomouc - Hradec Králové - Praha. To není trasa dálkového autobusu, ale místa, s nimiž spojil život dramatik a režisér David Drábek. Na kabaretní slávu Hořících žiraf a divadelní Akvabely nebo rozhlasovou Kouli se ho zeptá Michal Bureš. Také na satiru, hravost, boření mýtů a míru lidskosti a důstojenství, již by si měl člověk hájit i obhájit.

Martin Prokeš
18.
října
Lípa Musica je hudební festival, který letos už po šestnácté nabízí nejen kvalitní koncertní řadu, ale i možnost poznat města a místa na obou stranách českoněmecké hranice. Nejen divadelní a zámecké sály, ale také kostely a kaple nebo Centrum textilního tisku na vodním hradu Lipá rozezní během tří podzimních měsíců hudbou. Festival má po letech své publikum i sponzorskou podporu a velmi dobrou místní odezvu. Jak se vytváří a udržuje v regionu, o kterém panuje představa, že od dob poválečného vysídlení tu prakticky neexistuje hlubší vztah obyvatel k místu? Zakladatele a ředitele festivalu Lípa Musica se zeptá Renata Klusáková.

Marie Klimešová
19.
října
Historička umění a vysokoškolská pedagožka, kurátorka neoficiálních výstav před rokem 1989 a autorka významných výstavních projektů a uměleckohistorických publikací posledních třiceti let. V současné době společně s Hanou Rousovou a Zbyňkem Baladránem představuje v Západočeské galerii v Plzni výstavu Tenkrát v Evropě: Čeští umělci v totalitních režimech 1938 – 1953, kterou autoři koncepce zamýšleli jako „obrazovou esej o zachování integrity v krajní existenciální situaci“. Moderuje Michaela Vrchotová.

Pavla Niklová
20.
října
Dvacet let pracuje ve výkonných pozicích stěžejních organizací v České republice a USA a propojuje kulturní, umělecké a lidskoprávní světy mezi oběma zeměmi. Bývalá ředitelka Českého centra v New Yorku se stala v roce 2014 výkonnou ředitelkou americké neziskové organizace Nadace Knihovny Václava Havla. O novém středoevropském divadelním festivalu v New Yorku, Václavu Havlovi i síle slova natáčela s Pavlou Niklovou v České národní budově na Manhattanu Renata Spisarová.

Vizitka se rozhlíží po světě také očima moderátorů. Ti vybírají hosty zpravidla z prostředí, které důvěrně znají a se kterým jsou spjatí svými původními profesemi. Jsou mezi nimi hudebníci, výtvarníci, divadelníci i literáti: hispanistka a překladatelka Blanka Stárková, filmový dokumentarista Bohdan Bláhovec, bohemista Petr Šrámek, sochař a architekt Jan Trejbal, rozhlasový režisér Radim Nejedlý, hudební publicistka Renata Spisarová, historička výtvarného umění Michaela Vrchotová nebo Václav Flegl, bývalý dlouholetý sbormistr Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Rozhovory se svými hosty povedou B. Bláhovec, B. Stárková, J. Trejbal, K. Franková, D. Hamr, R. Klusáková, P. Šrámek, R. Nejedlý, M. Vrchotová, R. Spisarová, V. Flegl, D. Čermáková a další

V naprosté většině jsou Vizitky vysílané živě, vítáme dotazy posluchačů na emailové adrese vizitka@rozhlas.cz

Hudba tvoří z celkové plochy pořadu asi jednu čtvrtinu, doplňuje portrét hosta a její výběr plně záleží na něm. Vizitka je tak jedinou výjimkou, kdy Vltava příležitostně překročí své žánrové zaměření. Přínosem jsou překvapivé a pozoruhodné hudební podněty, které se touto cestou mohou k posluchačům dostat. 

Související články