Hosté Vizitky v nejbližších dnech

1. květen 2017
Vizitka

Aktuální témata, názory, kontroverze i bilanční ohlédnutí. Vizitka dává prostor ke sdílení radostí i pochybností tvůrčího procesu. Každý všední den od 10:00.

Vizitka vstoupila do druhého roku své existence. Těšíme se na vaše okamžité reakce a dotazy, které hostům budete moci posílat nejen mailem na adresu vizitka@rozhlas.cz, ale nově také prostřednictvím facebooku.

10. prosince
Petr Bergmann

Sám sebe označuje za písmáka. Pracuje po dlouhá léta jako historik, byť historii nevystudoval. Zaměřuje se na sever Čech, vydal řadu publikací, které poprvé zmapovaly historické momenty Krkonoš nebo Broumovska. Petr Bergmann letos vydal dvě vynikající publikace: zmapoval zajatecký tábor z 1. světové války, v němž na Broumovsku nuceně žily tisíce srbských a ruských zajatců. Také vydal knihu o velké postavě české katolické moderny, neortodoxním knězi a umělci Sigismundu Bouškovi. Obě knihy doprovázejí putovní výstavy. Petr pracuje hodně na vlastní pěst a připomíná soukromého detektiva, jehož výsledky sice instituce rády vystaví, ale předtím Petr pracuje samostatně a někdy navzdory okolnostem. Více v rozhovoru s Pavlem Klusákem.

11. prosince
Jan Luštinec

Dlouholetý ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici a znalec místního kraje a jeho historie. Letos na 1. máje vstoupil do programu stanice Vltava jako průvodce výstupu na Sněžku, kde se poprvé v historii uskutečnilo živé rozhlasové vysílání. V prosinci, dva dny po návštěvě Vizitky, uvede do života svou novou knihu Jan Nepomuk hrabě Harrach – ze života českého kavalíra, která vyšla za podpory správy KRNAP. Knize předcházela dávno rozebraná brožura, kterou o tomto mimořádném šlechtici Jan Luštinec napsal již dříve.

V souvislosti s nedávným otevřením zrekonstruovaného Národního muzea připomeňme zásluhy Jana hraběte Harracha na jeho vybudování: „Cítím s naším muzeem takřka jako jedno tělo“, vyjádřil se. A byl to tentýž Harrach, který napsal „Povinnost má je předně tam podporovati, kde hlad a bída jest větší! Proto mi nelze také na horaly naše zapomenouti.“ K rozmachu turistiky bezděky napomohl dovezením prvních lyží, které tehdy objednal u věhlasné firmy Thonet. Výsledek svého celoživotního zájmu o osvíceného aristokrata, představí Jan Luštinec v rozhovoru s Renatou Klusákovou.

12. prosince
Martin Ryšavý

Spisovatel a dokumentarista podává zprávy o svých cestách reálných i duchovních. Jeho cílem je především Rusko, ale třeba i Vietnam. Ryšavý je autorem románů Cesty na Sibiř nebo Vrač a řady dokumentárních filmů: Sibiř – duše v muzeu, Afoňka už nechce pást soby, Kdo mě naučí půl znaku, Malupien, Olšový spas, Země snů, Medvědí ostrovy nebo Slepý Gulliver. Jaký je smysl cestování? K čemu zůstává cestovatel slepý, jaká je země jeho snů a nejsou jeho cíle už spíše jako v muzeu? Martin Ryšavý bude hostem Petra Šrámka.

13. prosince
Emmanuel Villaume

Potěšitelným trendem u českých orchestrů je, že téměř všechny mají na postech šéfdirigentů cizince. PKF – Prague Philharmonia, komorní orchestr založený Jiřím Bělohlávkem jako Pražská komorní filharmonie, není výjimkou. Před čtyřmi lety angažoval Francouze žijícího a působícího ve Spojených státech – Emmanuela Villauma. Do českého prostředí vnesl Villaume nový repertoár a nabídl kontakt se světovou uměleckou špičkou tím, že představil nové, neokoukané sólisty. Villaume je absolventem Konzervatoře ve Štrasburku, studoval na Sorbonně, a to nejen muzikologii, ale také literaturu a filosofii. Působil jako dramaturg, v posledních letech úspěšně vede operu v Dallasu a čím dál častěji je zván k operním produkcím v Metropolitní opeře a londýnské Covent Garden. Jaké je zákulisí těchto velkých operních domů? Co jej na českém prostředí překvapilo, příjemně či nepříjemně? Jak se prakticky vyrovnává s prací na dvou kontinentech? To je část z mnoha témat, o nichž bude s Emmanuelem Villaumem hovořit Dita Hradecká. 

14. prosince
Miloš Štědroň

Hudební skladatel, pedagog, jogín, chodící lexikon kulturních dějin a janáčkolog. Co soudí o velkém festivalu Janáček Brno, který právě končí a na němž se v různých inscenacích představily všechny opery asi nejslavnějšího českého skladatele. Proč se v Japonsku na Janáčka stojí fronty, ale v Česku má spíše jen uctivý respekt? Je Janáček opravdu těžká hudba? Nejen o Janáčkovi, ale také o současném divadle, hudbě a literatuře má Miloš Štědroň co říci. Vizitku v ČRo Brno moderuje Petr Minařík.   

Všechny díly Vizitek k poslechu

 -------------------------------------------------------------------

Vizitka se rozhlíží po světě také očima moderátorů. Ti vybírají hosty zpravidla z prostředí, které důvěrně znají a se kterým jsou spjatí svými původními profesemi. Jsou mezi nimi hudebníci, výtvarníci, divadelníci i literáti: hispanistka a překladatelka Blanka Stárková, filmový dokumentarista Bohdan Bláhovec, hudební publicistka a moderátorka Eva Hazdrová-Kopecká, bohemista Petr Šrámek, výtvarnice Kateřina Šedá, knižní vydavatel Petr Minařík, hudební publicistka Renáta Spisarová, historička výtvarného umění Michaela Vrchotová, nebo Václav Flegl, bývalý dlouholetý sbormistr Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Rozhovory se svými hosty vedou B. Bláhovec, B. Stárková, E. Hazdrová-Kopecká, K. Franková, D. Hamr, R. Klusáková, P. Šrámek, P. Minařík, M. Vrchotová, R. Spisarová, V. Flegl, D. Čermáková a další

V naprosté většině jsou Vizitky vysílané živě, vítáme dotazy posluchačů na emailové adrese vizitka@rozhlas.cz

Hudba tvoří z celkové plochy pořadu asi jednu čtvrtinu, doplňuje portrét hosta a její výběr plně záleží na něm. Vizitka je tak jedinou výjimkou, kdy Vltava příležitostně překročí své žánrové zaměření. Přínosem jsou překvapivé a pozoruhodné hudební podněty, které se touto cestou mohou k posluchačům dostat. 

Spustit audio

Související