Hosté Vizitky v nejbližších dnech

1. květen 2017
Vizitka

Aktuální témata, názory, kontroverze i bilanční ohlédnutí. Vizitka dává prostor ke sdílení radostí i pochybností tvůrčího procesu. Každý všední den od 10:00.

25. června
Petr Minařík
Je spoluzakladatel a šéfredaktor brněnského nakladatelství Větrné mlýny, které jako jediné u nás vydává současnou slovenskou literaturu v edici Česi, čítajte! Ke specialitám nakladatelství patří také literatura divadelní. V červenci pořádají Větrné mlýny Měsíc autorského čtení MAČ. Největší akce svého druhu v Evropě proběhne letos po devatenácté. Tentokrát s akcentem na Turecko. 31 tureckých autorů se spolu s českými, slovenskými, polskými a ukrajinskými spisovateli představí v pěti středoevropských městech: v Brně, Ostravě, Košicích Lvově a Vratislavi. Jakou výdrž mají v podmínkách zdejšího knižního trhu donquichotské povahy?  K čemu jsou dobrá autorská čtení a zda je možné ponechat čtenáře knihám napospas, se zeptá Renata Klusáková.

26. června
Martin Wihoda
O cyrilometodějské misi na Velkou Moravu se mluví každého 5. července. Co však víme o samotné Velké Moravě? Shoduje se to, co známe ze školy, s dnešním poznáním archeologů a historiků? Byla velkomoravská říše skutečně prvním státním útvarem předků dnešních Čechů a Slováků? Byla vůbec říší, byla státem? Jaké postavení zaujímala v raně středověké Evropě?  Kde se vzali a kdo byli její velmožové? A kam se Moravané po zániku svého státu na samém počátku 10. století poděli? Jaký byl a je „druhý život“ Velké Moravy ve státních ideologiích? K překvapivým odpovědím na tyto otázky poukazují archeologické a historické výzkumy posledních desetiletí. Hovořit o nich bude historik středověku prof. Martin Wihoda z brněnské Masarykovy univerzity.

27. června      
Anna Pravdová
Až do konce července bude v pařížském Grand Palais probíhat velká retrospektivní výstava průkopníka abstraktního malířství Františka Kupky, která se na podzim přesune do Valdštejnské jízdárny v Praze a následně pak do Helsinek. Kurátorkou významného mezinárodního projektu je Anna Pravdová, historička umění a překladatelka, jež patří mezi nejvýraznější osobnosti současné české kunsthistorie. Zabývá se především výtvarným uměním 20. století se zaměřením na česko-francouzské kulturní vztahy. Nejen o tom, jak se českým umělcům v minulém století dařilo ve Francii, ale také například o nové, s napětím a snad až příliš dlouho očekávané stálé expozici ve Veletržním paláci bude s kurátorkou Národní galerie v Praze Annou Pravdovou mluvit Michaela Vrchotová.

28. června
Peter Kerekes
Od počátku milénia patří k nejzajímavějším slovenským režisérům své generace (nejen) na poli dokumentárního filmu. Jeho filmografie není bůhvíjak obsáhlá, o to jsou však jednotlivé filmy výraznější svým obsahem i nezaměnitelným rukopisem s výraznou obrazovou složkou a silnou mírou režijní koncepce i inscenace.
Peter Kerekes na sebe upozornil poprvé v roce 2003 filmem 66 sezón o košické plovárně, o pět let později kinematografickou cooking show o vojenských kuchařích s názvem  Jak se vaří dějiny, naposledy před pěti lety filmem o militantních odbojářích proti komunistickému režimu před listopadem 89 Sametoví teroristi. Na letošním karlovarském festivalu představí svůj producentský projekt Okupace 1968 - mezinárodní povídkový film pěti režisérů ze zemí někdejší Varšavské smlouvy. Traumatickou událost našich dějin nahlíží po 40 letech z pozice okupantů. Rozhovor připravil Bohdan Bláhovec.

29. června
Jana a Hana Frankovy
Obě herečky pocházejí z rozvětveného divadelního rodu v západních Čechách. Zajímá je práce s mladými lidmi a žijí divadlem.  Hana vede karlovarské Divadlo Dagmar, Jana je uměleckou vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru v Praze. Obě píší a režírují. A je s nimi legrace. Ve studiu ČRo Plzeň s nimi promluví Jan Anderle.


Všechny díly Vizitek k poslechu


 -------------------------------------------------------------------

Vizitka se rozhlíží po světě také očima moderátorů. Ti vybírají hosty zpravidla z prostředí, které důvěrně znají a se kterým jsou spjatí svými původními profesemi. Jsou mezi nimi hudebníci, výtvarníci, divadelníci i literáti: hispanistka a překladatelka Blanka Stárková, filmový dokumentarista Bohdan Bláhovec, bohemista Petr Šrámek, sochař a architekt Jan Trejbal, rozhlasový režisér Radim Nejedlý, hudební publicistka Renáta Spisarová, historička výtvarného umění Michaela Vrchotová nebo Václav Flegl, bývalý dlouholetý sbormistr Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Rozhovory se svými hosty povedou B. Bláhovec, B. Stárková, J. Trejbal, K. Franková, D. Hamr, R. Klusáková, P. Šrámek, R. Nejedlý, M. Vrchotová, R. Spisarová, V. Flegl, D. Čermáková a další

V naprosté většině jsou Vizitky vysílané živě, vítáme dotazy posluchačů na emailové adrese vizitka@rozhlas.cz

Hudba tvoří z celkové plochy pořadu asi jednu čtvrtinu, doplňuje portrét hosta a její výběr plně záleží na něm. Vizitka je tak jedinou výjimkou, kdy Vltava příležitostně překročí své žánrové zaměření. Přínosem jsou překvapivé a pozoruhodné hudební podněty, které se touto cestou mohou k posluchačům dostat. 

Související články