Holandský mistr v londýnské galerii: Rembrandt, pozdní práce

3. prosinec 2014

Národní galerie v Londýně připravila výstavu jednoho z nejlepších malířů a grafiků umění všech dob, Rembrandta van Rijna. Expozice představuje jeho pozdní práce a bude přístupná až do 18. ledna 2015. Následně se přesune do Amsterodamu, v Rijksmuseum bude od 12. února do 17. května příštího roku.

Představuje současná expozice v londýnské Národní galerii umění holandského mistra nějak nově?Výstava se zaměřuje na jeho pozdní dílo. Vždyť celý její název zní Rembrandt: Pozdní práce. Představuje tedy část umění jednoho z nejgeniálnějších malířů, které kdy lidstvo poznalo. Je samozřejmě obtížné - a možná i zbytečné - představovat jeho dílo nějak nově. Předností výstavy je pochopitelně to, že soustřeďuje mnohé Rembrandtovy obrazy na jednom místě, v jednom čase.

A řekl bych, že je rovněž obtížné, a možná i zbytečné, hledat výrazy, které by charakterizovaly jeho tvorbu. Vždyť i Vincent van Gogh kdysi prohlásil, že „o obrazech Franse Halse se může mluvit, ale Rembrandt zasahuje tak hluboko do mysteriózního, že říká věci, pro které nejsou v žádném jazyce slova“.

03264480.jpeg

Jaké Rembrandtovy „věci“ tedy můžeme nyní v Londýně vidět?Národní galerie vystavuje na čtyřicet jeho obrazů, dvacet kreseb a třicet grafik. To je samozřejmě zlomek z rozsáhlé Rembrandtovy tvorby, který žil v letech 1606 až 1669 a vytvořil jedno z nejrozsáhlejších děl v dějinách malířství. Namaloval na 800 obrazů a ne méně než 300 grafických listů, většinou leptů a suchých jehel. Výstava se, jak jsem již řekl, se zaměřuje na jeho pozdní práce, časově ohraničeno tedy od padesátých let 17. století až do mistrovy smrti.

A jaké Rembrantovy obrazy kurátoři pro výstavu vybrali?Například Židovskou nevěstu z Rijksmuseum v Amsterodamu, Sebevraždu Lukrécie, tento obraz je zapůjčen z Minneapolis Institute of Arts v Minnesotě, či Betšebu s králem Davidem, toto plátno je chloubou sbírek pařížského Louvru. No a pak je tu řada Rembrandtových autoportrétů, skvělých autoportrétů. Opět jeden z nich, Autoportrét v podobě apoštola Pavla, je zapůjčen z Rijksmuseum v Amsterodamu, další pochází z londýnského Kenwood House, a do třetice bych alespoň připomněl plátno z vlastních sbírek Národní galerie, a to je Autoportrét ve věku třiašedesáti let, tedy mistr jej vytvořil nedlouho před svou smrtí.

Rembrandt, Autoportrét ve věku 63 let (1669)

Rembrandtovy kresby a grafiky nejsou na výstavách tak často vidět...Tak ty podle mne patří k vrcholu současné výstavy. I proto, že ve stálých expozicích nejsou pro jejich choulostivost vůči světlu vystavovány. Geniální malíř byl znám svými experimenty, v grafické tvorbě používal širokou škálu technických inovací. Své měděné desky často předělával a přerýval, aby tak zlepšil a prohloubil expresívnost výsledného tisku. Jeho grafiky vypadají i dnes až překvapivě moderně a i nadále inspirují současné umělce.

Rembrandt také často vytiskl své grafické listy ještě před tím, než byly zcela dokončeny. Vytvořil tak některá úžasná díla, která odhalují vývoj jeho myšlení během „výrobního procesu“. Dokumentují ostatně umělcův výrok, že obraz je hotov tehdy, když malíř vyjádřil, co chtěl. To, co divák považuje za skicu, může být podle cítění tvůrce definitivní dílo.

autor: jbe
Spustit audio