Historička Irena Bukačová

10. červenec 2014
02573101.jpeg

Dr. Irena Bukačová, historička, publicistka, překladatelka, zároveň ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Vystudovala filosofii, dějepis a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získala z dějin italské filozofie.

Rozsah organizační i publikační činnosti Ireny Bukačové je obdivuhodný. Z její překladatelské činnosti připomeňme alespoň Kroniku česko-bavorské hranice Jiřího Jánského.

03156628.jpeg

V seznamu děl v databázi Národní knihovny České republiky, jejichž autorem nebo spoluautorem je Irena Bukačová, najdeme mimo jiné tyto publikace: 800 let Kralovic – dějiny a současnost města, Panna vejpůl, Hrady a tvrze Rokycanska v díle Františka Alexandra Hebera, Severní Plzeňsko I, II, Manětín – katalog zámecké obrazárny, 750 let Chrášťovic, Příběh drobných památek – od nezájmu až k fascinaci, Mariánská Týnice – historie poutního místa a muzea, Památky Plzeňského kraje – koncepce podpory státní památkové péče v Plzeňském kraji.

DESET HVĚZD Jana Blažeje Santiniho je nová publikace Ireny Bukačové. V níž se zaměřuje na pozoruhodný fenomén barokní architektury, která se rozvíjela v první polovině 18. století na sever od Plzně, na rozsáhlém dominiu plaského kláštera.

Je spojena s osobností vzdělaného opata Eugena Tyttla, který patřil k mimořádným objednavatelům výtvarného umění. Neomylně si dovedl zvolit ty nejnadanější tvůrce jako byl Jan Blažej Santini či sochař Matyáš Bernard Braun.

Centrem regionu, rozkládajícího se v malebné zvlněné krajině kolem řek Střely a Berounky, byl po staletí starý český klášter řádu cisterciáků v Plasích. K nejzajímavějším etapám jeho více než šestisetletého vývoje patřilo právě období vrcholného baroka, které mu vtisklo dosud přetrvávající vzhled, určovaný místními a krajinnými dominantami.

V poměrně krátkém období jednoho lidského života tu vyrostlo několik staveb, které navždy architektura Jana Blažeje Santiniho povýšila do „nebeských souvislostí“ promyšlenou geometrií návrhů, v nichž obdivujeme sílu ducha a v nichž se odráží genius loci v nenásilném propojení horizontu i lidského umu. Právě zde mu bylo dáno zaznít nádhernou melodií, strhující svojí monumentalitou i posvátnou něhou.

Zdejší barokní stavby patří k mimořádným výkonům lidského umu, ducha a invence, k obdivuhodným dokladům řemeslné zručnosti a technické zdatnosti, pro niž nebyl žádný požadavek nadaného a kreativního ducha absurdním.

Zrodila se tu jedinečná umělecká díla, před nimiž se sklánějí v obdivu i ti, kteří jen tuší jejich vysoké spekulativní kvality a duchovní souvislosti. Kniha nabízí setkání s dobou, kdy lidé byli schopni se v řádu světa orientovat, sami jej s pokorou do něj vkládat a společně jej ctít.

Autor:Eva Ocisková