Hic est electum vas - zde je vyvolená nádoba aneb Svatý Norbert, zakladatel řádu premonstrátů

6. prosinec 2020