Hana Slavíková: Cesta do Lo Ignoto. Tři novodobí poutníci se vypořádávají se svými traumaty

15. srpen 2023

Původní rozhlasová hra Cesta do Lo Ignoto vypráví o pouti tří odlišných lidí po Jižní Americe. Eva, Marta a David si z Evropy přivážejí svá traumata a doufají, že na ně budou moci na cestě neznámou zemí alespoň na chvíli zapomenout. Poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Osoby a obsazení: Eva Novotná (Eva), Zuzana Slavíková (Marta), Petr Gazdík (David), Zdeněk Dvořák (Muž TV, kompars), Jan Zrzavý (Akrobat, kompars), Libor Sigmund (Národní umělec, šaman), Ladislav Lakomý (Převozník, titulky), Zdeněk Junák (Indián, Goran), Vlasta Boed (Telefonní operátorka, kompars) a Eva Pryclová (Indiánka, kompars)
Dramaturgie: Marek Horoščák
Zvukový mistr: Josef Daněk
Režie: Eva Řehořová
Natočeno: 2007
Natočeno v brněnském studiu Českého rozhlasu v rámci projektu ČRo Vltava – Hra pro třetí tisíciletí.

Hana Slavíková využila intimního prostoru rozhlasové hry k sondě do nitra lidí, kteří se snaží začít nový život, nastoupit novou cestu. Překážky na této cestě neplynou z kulturních rozdílů, ale spíše z osobních pohnutek.

Téma pochopení své existence a smrti, víry, problematika „zapomnění“ i sebehledání je koncentrována převážně do vnitřních promluv jednotlivých postav. Minimum dějových zvratů dává vyniknout kontrastu jihoamerického pralesa a hledání vlastní očisty. Každý ze tří novodobých poutníků je poznamenán smrtí, každý z nich se musí rozhodnout, kam bude jeho život směřovat dál.

Hana Slavíková vystudovala obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika na Divadelní fakultě JAMU, poté zde obhájila dizertační práci s názvem Český a slovenský televizní film 60. let – průniky s novou vlnou. Na stejném místě působí jako pedagožka. Působila jako dramaturgyně Centra divadelní a dramatické tvorby České televize (film Trofej, cyklus Portréty). Věnuje se scenáristické tvorbě (námět a scénáře televizního cyklu Záhady Toma Wizarda, scénář filmu Zmrtvýchvstání, dokument Cesta domů) aj. S Českým rozhlasem spolupracuje od roku 2000. Kromě cyklu portrétních dokumentů Černý Petr napsala např. rozhlasové hry Narozeniny, Klíč je na tvé straně.

Spustit audio

Související

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...