Hana Slavíková: Cesta do Lo Ignoto

02658552.jpeg

Původní rozhlasová hra Cesta do Lo Ignoto vypráví o pouti tří odlišných lidí po Jižní Americe. Eva, Marta a David si z Evropy přivážejí svá traumata a doufají, že na ně budou moci na cestě neznámou zemí alespoň na chvíli zapomenout. Reprízu rozhlasové inscenace natočené roku 2007 v brněnském studiu Českého rozhlasu vysíláme v úterý 4. prosince v 21.45.

Hana Slavíková využila intimního prostoru rozhlasové hry k sondě do nitra lidí, kteří se snaží začít nový život, nastoupit novou cestu. Překážky na této cestě neplynou z kulturních rozdílů, ale spíše z osobních pohnutek, proto je ona pouť v podtitulu nazvána „do neznáma“.

Téma pochopení své existence a smrti, víry, problematika „zapomnění“ i sebehledání je koncentrována převážně do vnitřních promluv jednotlivých postav. Minimum dějových zvratů dává vyniknout kontrastu jihoamerického pralesa a hledání vlastní očisty. Každý ze třech novodobých poutníků je poznamenán smrtí, každý z nich se musí rozhodnout, kam bude jeho život směřovat dál.

Inscenace vznikla v roce 2007 v brněnském studiu Českého rozhlasu v rámci projektu ČRo3 Vltava Hra pro třetí tisíciletí. V režii Evy Řehořové účinkovali: Eva Novotná (Eva), Zuzana Slavíková (Marta), Petr Gazdík (David), Zdeněk Dvořák (Muž TV, kompars), Jan Zrzavý (Akrobat, kompars), Libor Sigmund (Národní umělec, šaman), Ladislav Lakomý (Převozník, titulky), Zdeněk Junák (Indián, Goran), Vlasta Boed (Telefonní operátorka, kompars) a Eva Pryclová (Indiánka, kompars). Dramaturgii měl Marek Horoščák, mistrem zvuku byl Josef Daněk.

Hana Slavíková vystudovala obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika na Divadelní fakultě JAMU, poté zde obhájila dizertační práci s názvem Český a slovenský televizní film 60. let - průniky s novou vlnou. Na stejném místě působí jako pedagožka. Působila jako dramaturg Centra divadelní a dramatické tvorby České televize (film Trofej, cyklus Portréty). Věnuje se scenáristické tvorbě (námět a scénáře televizního cyklu Záhady Toma Wizarda, scénář filmu Zmrtvýchvstání, dokument Cesta domů) aj. S Českým rozhlasem spolupracuje od roku 2000. Kromě cyklu portrétních dokumentů Černý Petr, napsala např. rozhlasové hry Narozeniny, Klíč je na tvé straně.