Gustav Roger Opočenský: Čtvrt století s Jaroslavem Haškem

30. duben 2013
Arnošt Goldflam

V cyklu Stránky na dobrou noc uvádíme 30. dubna od 23:00 hodin krátké prózy z knihy vydané v roce 1948, v nichž prozaik, básník a žurnalista vzpomíná na svého druha z bohémské Prahy z dob jejich mládí před první světovou válkou.

Připravil Jiří Vondráček. V režii Ivana Chrze účinkuje Arnošt Goldflam. Premiéru vysíláme ke 130. výročí narození Jaroslava Haška.

Gustav Roger Opočenský – básník, autor realistických a sociálně laděných povídek, zábavné a humoristické literatury či písňových textů – přispíval často do různých listů.

Narodil se 12. dubna 1881 v Krouně u Vysokého Mýta v rodině evangelického faráře. Literárně začal působit kolem roku 1903, kdy se stal členem literárního sdružení Syrinx. Byl známou postavou předválečné bohémské Prahy, především kruhu přátel kolem Jaroslava Haška, účastníkem jeho mystifikací a kabaretů. Později spolupracoval též s kabaretem Karla Hašlera.

Od roku 1909 byl členem spolku spisovatelů Máj. Pracoval jako účetní úředník a posléze vrchní tajemník ministerstva sociální péče (v roce 1941 byl dán do výslužby). V roce 1948 onemocněl těžkou srdeční chorobou, na jejíž následky 4. září 1949 v Praze zemřel.

Je autorem sbírek lyricko epických básní Modlitby psance a Jak hasly ohně, autobiograficky laděné sbírky Strom v bouři i příležitostných, náladových veršů ze sbírky Luhačovské dojmy. V Opočenského tvorbě postupně převládla próza. V povídkách z vojenského prostředí Ve stínu ozbrojeného míru vyjádřil svůj protimilitaristický postoj. V knize Jan Racek a jiné velkoměstské povídky nastínil tragické důsledky života v bídě. Sociální nerovnosti a rozdíly – zaznamenal rovněž v povídkových souborech Lidé z periferie a Dusilův hřích a jiné příběhy z hor, zachycujících životní peripetie figurek z pražského předměstí a z kraje Českomoravské vrchoviny.

Zaměřoval se často i na populární četbu, psal milostné a dobrodružné historky (Povídky reportérovy, Květy minulosti, Tyran život) a romány (Dychtivé mládí, Zelené perly z La Platy), humoresky a anekdotické črty (Psí dny a jiné humoresky, Komtesa Talmi a jiné rozmarné příběhy ze včerejška i předvčerejška).

Stěžejním motivem souboru fejetonů Svět pod čarou se stal pražský každodenní život a místopis. Prózy pro mládež koncipoval jako volně propojené sledy epizod ze života pražských a především venkovských dětí (pohádkový soubor Kmotr Dostatek zůstal nevydán).

Jaroslavu Haškovi věnoval vzpomínkovou knihu Čtvrt století s Jaroslavem Haškem a humorně laděnou Baladu o duši Jaroslava Haška.