Gilbert Keith Chesterton: Vína lok! Josef Somr recituje verše velkého anglického romanopisce a esejisty

27. listopad 2022

Originálně spirituální básně v překladu Josefa Hrdličky recitují Josef Somr a Hana Kofránková. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Přeložil: Josef Hrdlička
Komentáři doprovodil: Mojmír Trávníček
Účinkují: Josef Somr, Hana Kofránková
Připravil: Miloš Doležal
Režie: Aleš Vrzák
Natočeno: v roce 2006

Při desátém výročí smrti Gilberta Keithe Chestertona (1874–1936) napsal Aloys Skoumal: „Dosti je u nás známo jeho dílo beletristické a esejistické, méně už jeho básně.“ Do češtiny byly přeloženy desítky Chestertonových knih prózy a esejů, hojně zejména ve dvacátých letech minulého století, ještě za jeho života.

Jedním z objevitelů jeho díla byl – jako v tolika jiných případech – staroříšský Josef Florian. Stesky na absenci českých překladů Chestertonovy poezie se stereotypně opakovaly, ale nikdo je nevyřešil tím nejprostším způsobem – překladem. Poté co Antonín Přidal v překladu Létající hospody zpřístupnil komplex vložených básní, mons. Josef Hrdlička (mj. římskokatolický biskup olomoucké diecéze) je první, kdo u nás přistoupil k vydání obsažnějšího výboru Chestertonovy originálně spirituální poezie. Knihu vydalo v roce 2004 olomoucké nakladatelství Matice Cyrilometodějská.

V Chestertonově poezii postřehne přítomnost teologického smyslu v nejedné, ba téměř v každé jeho básni i laický čtenář. Platí to zcela samozřejmě i o nejrozmarnějších burleskách, jako je například Víno a voda, jejíž refrén – „proti vodě nemám nic, jen ve víně ji nemám rád“ – naprosto není pouhým pijáckým bonmotem, nýbrž osobitým vyjádřením základní Chestertonovy myšlenky, která proniká celým jeho dílem: je to obrana Stvoření proti znehodnocování, urážce, pomluvě a lživému ostouzení, oproti opovrhování Božími dary v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem. Chesterton v běžných, všedních, obvyklých gestech a skutcích objevuje leckdy dobrodružně-duchovní jádro; ví, že neexistuje abstraktní spiritualita – existuje jedině v konkrétních lidských srdcích, a jedině když se v nich naplňuje, lze o ní platně hovořit. Nejnápadnější ovšem zůstává přítomnost humoru v této povýtce duchovní poezii.

Chesterton vystupuje celým svým dílem jako služebník evangelia – radostné zvěsti. Optimismus evangelia patří k jeho základní výbavě a obdařil ho radostnou tváří. „Má někdo radost? Ať zpívá Bohu chvály!“

autoři: Tvůrčí skupina Drama a literatura , Mojmír Trávníček
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.