Gilbert Keith Chesterton: Vína lok! Josef Somr recituje verše velkého anglického romanopisce a esejisty

27. listopad 2022

Originálně spirituální básně v překladu Josefa Hrdličky recitují Josef Somr a Hana Kofránková. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Přeložil: Josef Hrdlička
Komentáři doprovodil: Mojmír Trávníček
Účinkují: Josef Somr, Hana Kofránková
Připravil: Miloš Doležal
Režie: Aleš Vrzák
Natočeno: v roce 2006

Při desátém výročí smrti Gilberta Keithe Chestertona (1874–1936) napsal Aloys Skoumal: „Dosti je u nás známo jeho dílo beletristické a esejistické, méně už jeho básně.“ Do češtiny byly přeloženy desítky Chestertonových knih prózy a esejů, hojně zejména ve dvacátých letech minulého století, ještě za jeho života.

Jedním z objevitelů jeho díla byl – jako v tolika jiných případech – staroříšský Josef Florian. Stesky na absenci českých překladů Chestertonovy poezie se stereotypně opakovaly, ale nikdo je nevyřešil tím nejprostším způsobem – překladem. Poté co Antonín Přidal v překladu Létající hospody zpřístupnil komplex vložených básní, mons. Josef Hrdlička (mj. římskokatolický biskup olomoucké diecéze) je první, kdo u nás přistoupil k vydání obsažnějšího výboru Chestertonovy originálně spirituální poezie. Knihu vydalo v roce 2004 olomoucké nakladatelství Matice Cyrilometodějská.

V Chestertonově poezii postřehne přítomnost teologického smyslu v nejedné, ba téměř v každé jeho básni i laický čtenář. Platí to zcela samozřejmě i o nejrozmarnějších burleskách, jako je například Víno a voda, jejíž refrén – „proti vodě nemám nic, jen ve víně ji nemám rád“ – naprosto není pouhým pijáckým bonmotem, nýbrž osobitým vyjádřením základní Chestertonovy myšlenky, která proniká celým jeho dílem: je to obrana Stvoření proti znehodnocování, urážce, pomluvě a lživému ostouzení, oproti opovrhování Božími dary v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem. Chesterton v běžných, všedních, obvyklých gestech a skutcích objevuje leckdy dobrodružně-duchovní jádro; ví, že neexistuje abstraktní spiritualita – existuje jedině v konkrétních lidských srdcích, a jedině když se v nich naplňuje, lze o ní platně hovořit. Nejnápadnější ovšem zůstává přítomnost humoru v této povýtce duchovní poezii.

Chesterton vystupuje celým svým dílem jako služebník evangelia – radostné zvěsti. Optimismus evangelia patří k jeho základní výbavě a obdařil ho radostnou tváří. „Má někdo radost? Ať zpívá Bohu chvály!“

autoři: Tvůrčí skupina Drama a literatura , Mojmír Trávníček
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?