Friedrich Dürrenmatt: Noční rozhovor

Radovan Lukavský

Rozhlasová hra švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta je volně inspirována Platonovými Dialogy.

Hlavní postavou je autor, který v blíže nespecifikovaném totalitním režimu odvážně hájil principy humanity a svobody a který je vládou odsouzen k tajné popravě. Ve strhujícím rozhovoru spisovatele s katem, se postupně odhalí základní hodnoty lidského života; hodnoty ryze duchovní, a proto nezničitelné.

Tato inscenace je připomínkou neopakovatelného mistrovství Radovana Lukavského, od jehož smrti uplyne 10. března 5 let.

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby