Financování výzkumu z veřejných zdrojů

2. leden 2015

Určit, které vědecké projekty financovat a které nikoliv, je velmi složité. Při rozhodování o podpoře aplikovaného výzkumu z veřejných zdrojů hraje důležitou roli Technologická agentura ČR neboli TAČR.

Výzkum v České republice je financován z veřejných zdrojů prostřednictvím jednak tzv. institucionální podpory a jednak podpory účelové. V prvním případě jdou prostředky přímo do instituce, kde se výzkum provádí, například do Akademie věd.

Účelová podpora se na rozdíl od toho poskytuje prostřednictvím grantů, které získávají vědci nebo vědecké týmy v soutěžích, kam podávají své návrhy konkrétních výzkumných projektů. Projekty základního výzkumu hodnotí a touto účelovou formou z veřejných prostředků podporuje Grantová agentura České republiky. Státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje centralizuje Technologická agentura ČR neboli TAČR.

autor: Jana Olivová
Spustit audio