Feri Lainšček: Nedotknutelní 9/9

03135854.jpeg

On-line do neděle 22. června 2014

V roce 2005 oznámil jeden britský nakladatel na frankfurtském knižním veletrhu spuštění velmi ambiciózního mezinárodního nakladatelského projektu Mýty. Svými knihami do něj přispěli autoři z mnoha zemí Evropy, mezi nimi i slovinský prozaik Feri Lainšček.

Jako výchozí mýtus svého románu Nedotknutelní si vybral příběh o čtvrtém hřebu Kristova kříže, který si pro svou údajnou vinu na Kristově smrti v sobě nesou příslušníci cikánského etnika (takto důsledně nazývá autor své hrdiny jejich vlastními ústy).

Lainšček v románu sleduje osudy tří generací cikánského rodu v průběhu 20. století, jejich cestu Balkánem od kočování těch prvních po jejich pozvolné usazení kdesi ve východním Slovinsku. Tam se román zastaví.

Dospěje k temnému a bezútěšnému dnešku a říká: cesta, která z toho vede, bude dlouhá. Na ni odvádí otec svého syna, závislého na heroinu, ale musí opustit vše, co do té doby vybudoval a co bez jeho autority propadne zkáze.

V pozadí historie cikánského rodu se odehrávají moderní dějiny někdejší Titovy Jugoslávie, války jednotlivých zemí po jejím rozpadu, teroristického boje kosovských Albánců za nezávislost i stoupající touhy obyvatelstva po konzumním západním luxusu.

Do všech těchto dějů se cikáni zapojí a všechny jim – podobně jako všem ostatním obyvatelům země – přinesou momentální prospěch, v delší perspektivě však zkázu. Na příběhu cikánského rodu vidíme problémy, které máme i my, gádžové, a nejen kdesi v Panonii, ale i u nás, uprostřed Evropy.

Slovinský filmař Marko Naberšnik natočil podle Nedotknutelných film Šanghaj.


Účinkuje: Miroslav Hanuš

Autor: Feri LainščekPřeklad: Aleš KozárPřipravila: Gabriela AlbrechtováRežie: Markéta Jahodová