Fenomén Královo Pole. Skladatel a muzikolog Miloš Štědroň představuje osobnosti brněnského genia loci

Fenomén Královo Pole. Vilém Petrželka

Vilém Petrželka byl žákem Leoše Janáčka a později také Vítězslava Nováka. Skladatelsky byl velmi zaujat hudební modernou, velký vliv na něj měl například Arnold Schoenberg. Jeho nejznámější skladbou je kantáta Námořník Mikuláš, která je vynikajícím projevem syntetizmu moderny dvacátých a třicátých let minulého století. Vilém Petrželka byl také pedagogem, vyučoval nejprve na brněnské konzervatoři a po válce pak působil na Janáčkově akademii múzických umění tamtéž.

S hudebním vědcem a skladatelem Milošem Štědroněm hovořila Simona Kostrhunová.
Použitá hudba: Vilém Petrželka. Sólo pro violoncello

Spustit audio