Fenomén Královo Pole. Skladatel a muzikolog Miloš Štědroň představuje osobnosti brněnského genia loci

Fenomén Královo Pole. Miloš Štědroň

Miloš Štědroň se většinu pracovního života profiluje jako vysokoškolský pedagog, vedle toho působil také jako skladatel a pianista v Divadle Husa na provázku, které před více než padesáti lety spoluzakládal a pro které zkomponoval nepřeberné množství scénických skladeb. 

Nejznámější se pro veřejnost stala Balada pro banditu. Vedle Divadla Husa na provázku dnes Štědroň spolupracuje také s dalšími divadelními domy a komponuje i hudbu filmovou. Je také autorem hudby symfonické, komorní, vokální nebo elektroakustické. Jako hudební historik a teoretik má Miloš Štědroň obdivuhodný rozsah. Od epoch renesance přes manýrismus až po současnost. Věnuje se i editorské činnosti a rekonstrukci nedokončených hudebních děl.

S hudebním vědcem a skladatelem Milošem Štědroněm hovořila Simona Kostrhunová.
Použitá hudba: Miloš Štědroň. Neue Quelle zu Alla Turca.

Spustit audio