Experiment jako kritika nacismu. Od estetiky šoku Vídeňského akcionismu až k dramatice Elfride Jelinek

23. říjen 2020

V knize Experiment jako kritika nacismu pojednává její autorka Zuzana Augustová o poválečné rakouské dramatice. Věnuje se tak dílu Vídeňské skupiny, Ernsta Jandla a Elfride Jelinek. Společným rysem těchto textů je kritický vztah k tradici.

Kniha se věnuje v první řadě dramatické tvorbě autorů této skupiny, Ernsta Jandla a Elfriede Jelinek, které spojuje experimentální poetika a současně téma kritiky nacismu, obecněji pak témata násilí a války, která se autoři snaží uchopit stylizací svých divadelních (v Jandlově případě též rozhlasových) textů.

Kniha Experiment jako kritika nacismu Zuzany Augustové

„Jelinek ve své rané tvorbě, z přelomu 60. a 70. let, destruuje jazyk, rozkládá syntax a některým mužským „fašistoidním“  figurám vytvořila umělou „novořeč“, podobně hotentotskou jako Jandl." Říká v rozhovoru autorka knihy, teatroložka a překladatelka, Zuzana Augustová

Rakouské experimentální divadelní texty je nutné vnímat v kontextu rakouské filozofické a literární tradice kritiky jazyka, která doposud podstatně ovlivňuje vztah rakouských spisovatelů k jazyku jako takovému.

Knihu vydalo nakladatelství Academia a Akademie múzických umění.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová