Experiment i práce s chybou. Jak mladé české designérky nakládají s průmyslovým odpadem?

10. březen 2020

I z odpadu mohou vzniknout vkusné a zajímavě pojaté objekty. Současní designéři často ve svých kolekcích propojují estetiku se silným apelem k udržitelnosti. Inspiraci hledají třeba v Holandsku.

V dnešní době si designéři musí klást otázky spojené s udržitelností, se spotřebou, s dopadem jejich práce na životní prostředí. I díky tomuto výraznému trendu současného designu začaly s uměleckým školami spolupracovat průmyslové firmy produkující velké množství odpadu, a přichází s poptávkou po jeho tvůrčím zpracování. Studentům se tak otevírá reálná výzva, jak materiál využít pro svou tvorbu a současně se napojit na průmyslovou výrobu.

Každý, kdo něco vytváří, by se měl zajímat o své zdroje a to, kam směřují všechny odpady. Je to nutnost.
Dita Lešovská

Pražská UMPRUM loni zahájila spolupráci s firmami, z nichž jedna zpracovává skleněné korálky a druhá se zaměřuje zejména na produkci foukaných svítidel. Do projekty se zapojily také studentky UMPRUM Sára Matysová z Ateliéru textilu a Dita Lešovská z Ateliéru designu a interiéru, které o svých zkušenostech mluvily v ArtCafé.

Těžba písku jako ekologický problém a designérské téma

Matysová dostala loni v rámci ročníkového projektu, stejně jako její spolužáci, ke zpracování odpadní materiál tradičního českého výrobce skleněných perliček.

Čtěte také

Přesto se ale nepustila do práce s textilem, jak by se v rámci jejího ateliéru dalo čekat. Její vedoucí, Jitka Šopová, totiž chápe materiál široce. I proto mají její studenti možnost hledat si svou cestu i mimo textilní tvorbu.

Matysová se rozhodla experimentovat s tavením perliček za velmi nízké teploty, aby zohlednila spotřebu vstupní energie. V sádrových formách jí tak postupně vznikaly válcové objekty, které můžeme vnímat na pomezí užitkového a estetického objektu. Díky nízké teplotě zpracování zůstala zachovaná struktura perliček, která je výrazným rysem kolekce.

Matysová ji nazvala Elementa a válcové objekty doplnila o tvarově nepravidelná zrcadla zapuštěná do bloku pískovce. Jejich zadní strana je pokrytá souvislou plochou perliček. Zrcadla odkazují na problematiků těžby písku, která se stává zásadním ekologickým tématem současnosti.

Ryhle rostoucí tempo stavebního průmyslu totiž neúsnosně zvyšuje tlak na ekologicky neudržitelnou těžbu písku. Čím dál rychleji tak přicházíme o komoditu, které není neomezené množství, a navíc tím ničíme vodní ekosystémy.

Když je cesta důležitější než výsledek

„U nás v ateliéru jsou tyto cesty vítány. Chtěly jsme takové přístupy ukázat širšímu spektru designérů. Naším záměrem je podporovat recyklační cyklus,“ popisuje práci v Ateliéru textilu Sára Matysová.

Čtěte také

Dita Lešovská z Ateliéru designu a interiéru byla konfrontovaná s výzvou pracovat s materiálem, který sklářská firma vyvinula jako vlastní odpověď na zpracování odpadu. Jednalo se o skleněné desky, které vznikly ztavením střepů. Úkolem bylo navrhnout doplněk do interiéru z těchto desek. Lešovská strávila několik dní ve sklárně přímo u výroby. Právě tady získala inspiraci pro svou kolekci speciálních šperkovnic, které jsou inspirované odpadem vzniklým při ořezu recyklovaných desek. V odpadních deskách se objevovaly chyby – díry, do kterých pak Lešovská odlévala stříbro. Převrátila tak smysl chyby, díky které vznikly šperky. Ty se ukládají do desek – šperkovnic, které ale mohou sloužit v prostoru i samostatně jako objekty.

Dita Lešovská: Klauzury 2019

Estetika je cesta k představení konceptu

Matysová podtrhuje fakt, že při práci s odpadním materiálem a při jakékoliv recyklaci nelze rezignovat na estetické kvality výsledných výrobků, protože ty mohou zásadně, jak je uživatelé přijmou. Je to také cesta, jak komunikovat koncept, který za projektem stojí. Nelze tvořit mimo kontext společenského dění, a proto se podle obou designérek nelze v současné době klimatického bití na poplach vyhnout tématu zodpověděno zacházení s materiály a energiemi.

Holandsko jako místo inovací a nových přístupů k designu

Kolekce Elementa Sáry Matysové získala ocenění v rámci významné designérské události Dutch Design Week, kterou obě designérky vnímají jako zásadní prostor pro setkání s novými trendy a inspiracemi. Kolekce Elementa se objevila také v prestižním americkém online magazínu Sight Unseen, který se věnuje designu. Dostala se tak do výběru mezi 30 progresivních designérů a podle Matysové se ocitla ve velmi inspirativní společnosti.

Hudbu pro ArtCafé vybíral Michal Pařízek, který ve svém playlistu představil fenomén New Weird Russia.

Spustit audio

Související