Existuje dnes ještě Místo Monumentu? Nový výstavní prostor jeho hledáním zahajuje svůj provoz

03595125.jpeg
03595125.jpeg
V pražském Karlíně je nově otevřená galerie. Jmenuje se VIPER a tematicky se zaměřuje na architekturu. To potvrzuje hned první výstava nazvaná Místo Monumentu a zabývající se reflexí pomníkové tvorby v rámci současného umění.

„Vztah mezi volnou tvorbou a memoriálním zadáním není jednoznačný,“ objasňuje záměr výstavy kurátorka Anežka Bartlová. „Diskusi lze vést od otázky, zda pomník vůbec může mít podobu aktuálního uměleckého díla, přes zdařilé důkazy o tom, že to možné je, až k názoru, že se jedná o dvě naprosto nesouvisející polohy.“

Přemýšlení umělců nad tématem pomníku po linii kontextu, sentimentu a hrdinství„Pomníky ovlivňují naše vnímání veřejného prostoru,“ upozorňuje spoluzakladatelka galerie Irena Lehkoživová. Konkrétní koncepci výstavy vymezila kurátorka Anežka Bartlová podle tří témat - kontextu, sentimentu a hrdinství. Výběrem návrhů pomníků shromážděných v expozici zamýšlela nastínit způsob současného pojetí fenoménu pomníku a současně poněkud narušit zavedené kladení rovnítka mezi pomník a sentiment: „pozitivně vnímaný sentiment je problém, o kterém umělec, když pracuje na návrhu pomníku, musí zákonitě přemýšlet. To jestli sklouzne do patosu, je už jiná věc. Ale dle mého nejlepší pomník je ten, u kterého se podaří udržet pojetí na hraně sentimentu, tedy citovosti a patosu.“