ERASMUS ROTTERDAMSKÝ: Chvála bláznivosti

00174419.jpeg

Chvála bláznivosti humanisty Erasma Rotterdamského patří k základním dílům světové literatury. Erasmovo pojetí bláznovství není zcela jednoznačné a negativní: odráží se v něm svérázná lidová filozofie středověké kultury smíchu a jejího karnevalového vidění světa.

Chvála bláznivosti - satira na lidskou společnost vznikla počátkem 16. století (první vydání je z roku 1509, přepracovaná verze vyšla roku 1511) a je monologem alegorické postavy pojatým jako proslov k shromáždění příznivců. Erasmus napsal Chválu bláznivosti v Anglii, bezprostředně po svém návratu z Itálie. Před zničujícími útoky vládnoucí světské i církevní cenzury uchránilo dílo i autora výjimečné postavení Erasma jako uznávané církevní autority a proslulého humanistického učence. O velkém ohlasu Chvály bláznivosti i o živých kontaktech českých humanistů svědčí český překlad Chvály bláznivosti a komentář k ní od Řehoře Hrubého z Jelení z roku 1513. Byl to první překlad díla do národního jazyka! Bláznivost se nejprve představuje, zdůvodňuje oprávněnost svého vystoupení a líčí svůj rodokmen. Používá přitom odkazů na antickou mytologii, občas s parodickým podtextem. Erasmovo pojetí bláznovství není zcela jednoznačné a negativní: odráží se v něm svérázná lidová filozofie středověké smíchové kultury a jejího karnevalového vidění světa. Četbu s použitím překladu Rudolfa Mertlíka připravila Pavla Šmolíková. V režii Markéty Jahodové účinkuje Taťjana Medvecká.