Eliška Závodná

redaktorka

Podílí se na přípravě projektů pro Český rozhlas Vltava.

02567925.jpeg

V redakci kulturní publicistiky se věnovala přípravě Historických klubů (cykly Historie česko-skandinávských vztahů, Lucemburkové u nás a v Evropě), Vltavského poledníku a Kritického klubu (Hovory o umění ve spolupráci s Goethe-Institutem).

Spolupracovala a podílí se na přípravě projektů Evropský rok, Rok německého jazyka, Severský rok i speciálních projektů (Silvestry, Klauniády na Vltavě aneb Cirkus v pohybu, Den s Adolfem Loosem, Sobota s císařem Františkem Josefem II., Páteční večery apod.). Studovala romanistiku, srovnávací literatury a teorii divadla (Česko, Francie).

Všechny články

Stránky