Elina Vähälä zahrála Bartóka. Vynikající finská houslistka vystoupila s rozhlasovými symfoniky

16. leden 2023

V programu středoevropské a francouzské hudby se jako host SOČRu představil šéfdirigent Hamburských symfoniků Sylvain Cambreling. Zaznela  Žárlivost od Leoše Janáčka, Bartókův Druhý houslový concert s finskou houslistkou Elinou Vähäla a Nanebevstoupení od Oliviera Messiaena. Přímý přenos koncertu jsme vysílali 16. ledna od 19:30.

Leoš Janáček: Žárlivost
Béla Bartók: Koncert pro housle a orchestr č. 2
Olivier Messiaen: L'ascension (Nanebevstoupení). Čtyři symfonické meditace

Sylvain Cambreling dirigent
Elina Vähälä housle

Předehra Žárlivost z poloviny 90. let 19. století zaznívá zřídkakdy. Je prvním Janáčkovým orchestrálním dílem s mimohudebním programem. Podtitul Žárlivost připsal později. Původní název Úvod k Její pastorkyni naznačuje, že tuto hudbu zamýšlel jako předehru k opeře podle činohry Gabriely Preissové, nakonec se takto ovšem neuplatnila. Jako samostatné orchestrální dílo byla v premiéře provedena roku 1906 Českou filharmonií.

Koncert pro housle a orchestr č. 2 složil Béla Bartók krátce před vypuknutím druhé světové války v rodném Maďarsku, pln obav ze sílí­cího fašismu, před kterým nakonec uprchl do Spojených států. Premiéra se konala v roce 1939 v Amsterdamu v podání orchestru Concertgebouw. Sólistou byl Bartókův přítel Zol­tán Székely. My si virtuózní sólový part vychutnáme v podání vynikající Eliny Vähäla z Finska.

Béla Bartók

Tři desetiletí, která nás dělí od úmrtí Oliviera Messiaena, definitivně potvrzují, že jako autor jedinečně koncipované a stejně jedinečně znějící hudby náleží svým novátorstvím k poválečné avantgardě. Ovlivnil ji, současně ji ovšem přesahuje. Námětem Nanebevstoupení z poloviny 30. let jsou texty z Janova evangelia. Směřují od Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání až k jeho odchodu k nebeskému Otci, kde získává „veškerou moc na nebi i na zemi“. Skladba končí tiše, ale slavnostně.

autor: SOČR
Spustit audio

Související