Edgar Allan Poe: Tři neděle v týdnu

Humoristická povídka klasika amerického hororu. On-line k poslechu do neděle 25. prosince 2016.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Edgar Alan Poe se narodil 19. ledna 1809 v Bostonu jako jedno ze tří dětí páru kočovných herců Elizabeth a Davida Poeových. Jako tříletý sirotek byl Edgar svěřen do útulku v Richmondu, kde se jej po relativně krátké době ujala rodina Allanů, velkoobchodníků s tabákem; odtud Poeovo prostřední jméno Allan.

Edgar studoval literaturu na univerzitě ve Virginii, kde však začal mít potíže s alkoholem a s hráčskými dluhy. V roce 1834 získal hlavní cenu na soutěží organizované baltimorským týdeníkem Saturday Visitor se svým příběhem Rukopis nalezený v láhvi. V roce 1836 se oženil se svou třináctiletou sestřenicí Virginií Clemm (zesnulou o jedenáct let později v roce 1847). Alkohol a drogy způsobovali Poeovi intenzivní stavy deprese a bludných vidin. Roku 1845 uveřejnil Havrana, báseň, která doslova ohromila tehdejší veřejnost. Poe zažil krátké období slávy a mondénních úspěchů. Jeho alkoholové a drogové dluhy jej však z onoho postavení brzy stačily uvrhnout zpět do zoufalé bídy. Zažije hrůzu deliria, cestuje z místa na místo, pokouší se o sebevraždu. Prochází různými vztahy k ženám, které mu komplikuje hrůza z pohlavního spojení, již zřejmě vyvolal zážitek přítomnosti u narození sestry.

3. října 1849 byl nalezen opilý (a zřejmě i pod vlivem omamných látek) na baltimorském chodníku. Z deliria tremens, do kterého upadl, se po celé čtyři dny neprobral. Zemřel v ranních hodinách 7. října 1849.

Edgar Allan Poe byl mistr vyprávění, se čtenářem hraje komplikovanou hru, kterou sám nazývá arabeskami. Literatura je mu hrou rozumu i imaginace, přesně komponovanou skladbou. Povídky, které v rámci Amerického roku uslyšíte v řadě Kabinet, jsou navíc i poněkud potměšilé a humorné.

Povídka Tři neděle v týdnu je na Poeovy poměry mimořádně mírumilovná. Vypravěč příběhu má zvláštního prastrýce Trumberona. Je to „jemný, starý, urozený“ Angličan, ale tak důsledně lpí na dodržování slova, že je mu svatá spíše litera závazku, nežli pravá podstata. Ačkoli nemá nic proti synovcovu sňatku se svou dcerou Kaťuškou, věren svým zásadám, určí zdánlivě nesplnitelnou podmínku: musí se sejít tři neděle v jednom týdnu.

Povídka Ďábel ve zvonici se odehrává v holandském městysu Vondervotteimittiss slovní hříčka na anglickou větu „Wonder-what-time-it-is“, kde žijí spokojení obyvatelé, kteří nemají rádi změnu. Nenajde se pamětník, jenž by pamatoval byť sebenepatrnější změnu čehokoli v obci. Vždyť i zmínka o možnosti něčeho takového bývá považována za urážku. Městys je dokonale souměrný, v malém kruhovém údolí obklopeném mírnými vršky lemuje 60 domků centrální radniční věž s hodinami. A o tu právě v povídce jde.


Účinkují: Jaroslav Kepka a Jaroslav Plesl

Autor: Edgar Allan Poe Překlad: Josef SchwarzPřipravila: Jiřina TejkalováRežie: Dimitrij Dudík

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura