Edgar Allan Poe: Filozofie nábytku

03604938.jpeg

Estetická úvaha klasika americké prózy.

Poslouchejte na Vltavě 11. dubna 2016 v 9:30. Po odvysílání se úvaha objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstane tam až do neděle 17. dubna 2016.


O Edgaru Allanu Poeovi můžeme říci, že byl z amerických prozaiků své doby tím nejméně americkým. Svojí poetikou a romantickou fantazií se hodí spíše do Evropy, kde se ostatně také odehrává většina dějů jeho próz.

Jeho Filozofie nábytku je ovšem velice americká. Pojednává o estetice bytového zařízení a je k americkému vkusu neobyčejně kritická. Porovnává estetická měřítka Francouzů a Angličanů s těmi americkými a nachází příčiny toho, proč je americký vkus tak okázalý a špatný. Na závěr nám předkládá obraz dobře, tj. vkusně a účelně zařízeného pokoje. K tomu můžeme dodat jen to, že E. A. Poe žil celý život v hmotném nedostatku hraničícím s bídou (a někdy i její hranice překračujícím) a že nikdy neměl to štěstí v takovém skromném, leč pohodlném pokoji žít a pracovat.


Autor: Edgar Allan Poe Překlad: Ladislav Šenkyřík Připravila: Jiřina Tejkalová

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a literatura

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby