Dva příběhy Edgara Allana Poea

00091430.jpeg

Zlatý chrobák a Zrádné srdce Příběhy Edgara Allana Poea čtou s nadšením čtenáři, kteří mají rádi příběhy plné napětí a tajemství, již více jak sto padesát let. Český rozhlas 3 - Vltava vám ve čtvrtek 8. ledna ve 20:00 hodin nabídne k poslechu dramatizaci dvou populárních Poeových povídek Zlatý chrobák a Zrádné srdce. Nahrávky ze Zlatého fondu vznikly v brněnském a ostravském studiu Českého rozhlasu.

Zlatý brouk

V roce 1827 vstoupil Poe do americké armády a dělostřelecká baterie, ve které sloužil. Ta byla převelena do Fort Moultrie v Charlestonu. Zde obdivuje krásu Sullivanova ostrova, kterou vylíčil v povídce Zlatý brouk. Povídka byla napsána Poeem v roce 1842, v době, kdy po onemocnění manželky ztratil práci redaktora, neměl materiální zajištění a nepodařilo se mu pro ni sehnat ani vydavatele. Teprve v roce 1843 získává Poe první cenu v soutěži o nejlepší povídku časopisu Dollar Newspaper a honorář 100 dolarů.

Vypravěč se spřátelil s Williamem Legrandem, který pocházel z významné rodiny, ale protože byl na mizině, odešel na Sullivanův ostrov, a tam žil stranou od lidí pouze se svým černým sluhou Jupiterem. Legrand byl velmi podivínský, sbíral brouky a našel jednoho neznámého zlatého chrobáka. Jeho zálibu v broucích ale sluha nesdílel. Po krátké návštěvě u přítele vypravěč odjel domů a po určité době mu přišel dopis, kde ho Legrand vyzývá, aby ho neprodleně navštívil. Sluha vypravěči pověděl o zhoršeném stavu svého pána a za vinu bere právě brouka. Jakmile vypravěč dojede za Legrandem, vydají se společně se sluhou na výpravu, sluha musí vylézt na sedmou větev vysokého stromu, kde na konci větve je přivázána lebka, levým okem lebky protáhnout provázek s broukem a na místě, kde na zemi provázek ukáže, kopat. Vykopou poklad a Legrand všem vysvětluje, že se jedná o poklad kapitána Kidda a že na všechno přišel, když chtěl nakreslit na nalezený kousek pergamenu podobu zlatého brouka. Pergamen náhodou podal příteli nad ohněm a teplem se uvolnil na pergamenu tajný inkoust, který zjevil zašifrovanou zprávu stejným systémem jako Sherlock Holmes v povídce Tančící figurky vyluštil i Legrand tajné písmo a zjistil, kde je poklad. Funkce brouka na špagátě byla jen okrajová, chtěl pozlobit Jupitera, který toho brouka nesnášel.

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe patří mezi nejvýznamnější představitele pozdního romantismu. Svou tvorbou ovlivnil výrazným způsobem evropskou kulturu, francouzské a anglické symbolisty, a bez ohlasu nezůstalo jeho dílo ani v Čechách. Povídky Zlatý brouk a Na slovíčko s mumií poprvé vyšly už v roce 1853 v Lumíru v překladu Františka Šebka. Ovšem ukázky jeho poezie byly otištěny v témže časopise už v roce 1836. Josef Václav Sládek dokonce vypsal v Lumíru v roce 1890 soutěž o nejlepší překlad Eldoráda a anonymní ctitel Poea ji dotoval cenou jednoho zlatého dukátu. Student Vladimír Vašek, který později vstoupil do naší literatury po pseudonymem Petr Bezruč, byl tak okouzlen Poeovým Havranem (v překladu Jaroslava Vrchlického), že se začal učit anglicky, aby mohl vychutnat půvab originálu. E. A. Poe, uznávaný v Evropě, měl doma v Americe mnohem problematičtější pozici a nezřídka se potýkal s velkými finančními těžkostmi. A tak, i když sám přiznával, že poezie je vášní jeho života, těžištěm tvorby byla povídka. Poe byl velmi schopný žurnalista a snadno pochopil význam a přednosti tohoto žánru právě vzhledem k jeho uplatnění v nejrůznějších časopisech. To ale nikterak neznamená, že by jeho zájem o povídku byl pouze účelový. Považoval ji za ideální literární formu a významně přispěl k jejímu rozvoji.

Český rozhlas 3 - Vltava vám ve čtvrtek 8. ledna ve 20.00 hodin nabídne k poslechu dramatizaci dvou populárních Poeovych povídek Zrádné srdce a Zlatý chrobák.