Duchovní hudba ze Supraphonu

16. srpen 2005

Nová nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis nazvaná Boží majestát se vyznačuje hned několika výjimečnostmi, které ji povyšují na významnou hudební událost.

Jde o jubilejní, už desáté CD tělesa, které se většinou zaměřuje - jak patrno z názvu i dosavadní činnosti - na interpretaci gregoriánského chorálu, hudba na aktuální nahrávce je ovšem polyfonií pocházející z 15. století. Pro skladatele Petra Wilhelmi de Grudencz platí charakteristika uměleckého vedoucího souboru Davida Ebena, že "jeho nohy jsou ještě ve středověku, ale hlava již v renesanci". Autora odhalilo novodobé muzikologické bádání teprve před třemi desetiletími, do té doby byl podle jména neznámý, ačkoliv jeho skladby zněly v českých a moravských kostelích a většina díla zůstala zachována v českých pramenech. Východiskem tvorby autora je středověký vícehlas střední Evropy obohacený o prvky polyfonie. Ty dodávají strohé přísnosti chorálu lahodně libozvučný charakter. Ve vícehlasých písních a motetech má každý z hlasů svůj vlastní text. Dobovou souvislost autora s hudebními proudy doby naznačila dramaturgie CD zařazením ukázek z děl Guillauma Dufaye a dalších současníků. Ebenův sbor interpretuje jako vždy čistě, s velkou pečlivostí a kázní, ale především s procítěností, která posluchače duchovně povznáší.

Nová nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis Boží majestát

Responsoria k Velkému pátku patří k vrcholným vokálním dílům Jana Dismase Zelenky a k nejlepším barokním zhudebněním velikonočních předloh vůbec. Doboví skladatelé přistupovali k pašijovým obřadům s úctou a důsledně zachovávali polyfonní logiku hlasů, Zelenka však zároveň do svých kompozic vtělil jímavou emocionalitu, pracoval s přízvukem slov i jejich významem, na klíčových místech spojoval hlasy do společné deklamace s barvitou harmonií. Chlapecký sbor Boni pueri má už s interpretací sakrálních skladeb bohaté zkušenosti (připomeňme nastudování Bachových Matoušových pašijí či Mozartova Requiem) a také Zelenkova Responsoria znějí v jeho podání velice působivě. CD dále obsahuje několik instrumentálních skladeb Františka Ignáce Tůmy, zajímavých zejména tím, že do nich skladatel vtělil kompoziční prvky z vokální tvorby (Tůma je jako vokální autor daleko známější). Znějí tu některé podobné hudební prostředky jako v Zelenkových Responsoriích (rétorické figury, kánonické nástupy témat, barvité disonance), ovšem v čistě instrumentální podobě. Hraje Musica Florea, specializující se na barokní hudbu v autentickém podání.

Chlapecký sbor Boni pueri má s interpretací sakrálních skladeb bohaté zkušenosti
autor: Agáta Pilátová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, projektový manažer ČRo

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.