Duchovní Evropa. Karel Veliký a Řím na Rýně

28. leden 2018

S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi.

autor:Martin C. Putna