Duchovní Evropa. Aischylos a řecké náboženské divadlo

8. duben 2018

S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy i náboženskými konfesemi.

autor:Martin C. Putna