Druhou kariéru profesionálů v oboru tance pomáhá konečně i v Česku „nastartovat“ nadační fond

14. březen 2016

Profesionálům z oboru tance a fyzického divadla pomáhá od února 2016 Nadační fond pro taneční kariéru. Poskytuje služby, které umělcům pomohou zvládnout začátek nového profesního života.

Povolání, která nelze vykonávat do věku, kdy vzniká nárok na starobní důchod, se pokusila česká, dříve československá, legislativa vymezit. Zavedením pracovních kategorií některým zaměstnancům umožňovala odejít do předčasného důchodu. Druhou cestou byl důchod za výsluhu let, který se mimo jiné vztahoval na taneční umělce, vznikal nejdříve po dvaceti letech a činil 50 procent průměrné mzdy. Byl zrušen v roce 1996.

Nadační fond pro taneční kariéru je jedinou organizací v České republice, která aktivně podporuje tanečníky, umělce pohybového divadla i cirkusové artisty ve chvíli, kdy musí anebo chtějí změnit kariéru. Podobné organizace a programy už pomáhají tanečníkům v zahraničí, například v Nizozemsku, nebo Belgii. Pro založení českého nadačního fondu se spojily dvě profesní organizace - Vize tance a Taneční sdružení České republiky - popisuje vznik fondu předsedkyně jeho správní rady Jana Návratová: „Předcházela tomu příprava v podobě projektu financovaného z evropského sociálního fondu zkoumajícího otázky profesní zátěže, průběhu kariéry, různých rizik a na základě tohoto podrobného zkoumání vznikl pilotní projekt, který ty teoretické předpoklady odzkoušel na skutečných zaměstnancích.“

03588333.jpeg

Příjemci služeb nadačního fondu musí být lidé, kteří daný umělecký obor vystudovali nebo umělci, u nichž příjmy převažují právě z této umělecké činnosti.Kariéra tanečníka nebo tanečnice obvykle končí mezi 30. a 40. rokem věku, tedy v období, kdy se profesionálové v jiných oborech dostávají ke svému kariérnímu vrcholu. Nadační fond bude pro tyto umělce připravovat také semináře zaměřené na změnu kariéry, na kterých se například naučí, jak si nastavit novu podnikatelskou vizi. Osobnímu poradenství se v rámci nadačního fondu věnuje Jana Bohutínská.

Příkladem z praxe a ukázkou toho, jak pestré mohou být možnosti dalšího profesního uplatnění tanečníků, jsou aktivity Petra Velety. V 70. a 80. letech byl sólistou baletu v Olomouci i v Bratislavě a působil také jako choreograf. V současné době se jako tanečník senior věnuje taneční terapii. Druhá kariéra v případě umělců z oboru současného tance jde naopak často paralelně s jejich profesí. Tanečním, produkčním, vzdělávacím a dalším aktivitám se věnuje například Jan Malík ze souboru Nanohach.

03588334.jpeg

Prostřednictvím Nadačního fondu pro taneční kariéru budou mít do budoucna čeští aktivní tanečníci a performeři možnost speciálního spoření na start druhé kariéry - například na rekvalifikaci, další studia nebo na zahájení podnikání. Spoření by mělo být podpořeno státním příspěvkem, o kterém v současné době nadační fond jedná s Ministerstvem financí, kultury a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Financování Nadačního fondu pro taneční kariéru bude vícezdrojové, mimo jiné i formou grantů. Patronkou nadačního fondu je mecenáška Dadja Altenburg-Kohl.

Spustit audio