Dobyvatelé a obyvatelé Ameriky. Cyklus o americké poezii

Cílem cyklu desetiminutových esejů o básních a s básněmi je přiblížit posluchačům vybraná díla poezie Spojených států amerických, a to bez časového omezení: od počátků amerického písemnictví v 17. století po současnost.

Prvních pět dílů vysíláme 5. - 9. září, zbylých dvacet dílů odvysíláme v prosinci 2016.

Důraz bychom přitom chtěli klást jednak na méně známá díla amerických klasiků, ať už 20. století (R. Frost, W. Stevens, E. Pound nebo E. Bishopová) či století předchozích (R. W. Emerson, E. Dickinsonová, W. Whitman), jednak na básníky v ČR dosud málo známé (C. Simic, R. Lowell, J. Merill) či autory zatím do češtiny nepřeložené (A. Richová, Y. Komunyakaa, A. Estesová).

Středobodem každého z dílů je konkrétní básnický text, který je posluchači přiblížen komentářem, jenž báseň vykládá a zároveň ji ( i autora) ukazuje ve světle podstatných obecně kulturních či literárněhistorických souvislostí.

Cyklus je rozvržen do tematických bloků, které reprezentují význačné fenomény americké kultury. První blok pořadů je věnován New Yorku z různých úhlů pohledu - (díla F. O´Hary, H. Cranea, Yusefa Komunyakaa, Rachel Wetzsteonové).

Dobyvatelé a obyvatelé Ameriky, cyklus Mosty, ulice a mrakodrapy

Pro Americký rok připravil tým překladatelů a amerikanistů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy seriál o americké poezii, jehož prví, pětidílný cyklus vysíláme od pondělka 5. září. Je věnován obrazu města v americké poezii nejrůznějších dob.

02894518.jpeg

1. Carl Sandburg patří generačně tam, kde v české literatuře máme modernisty jako Josef Svatopluk Machar, Viktor Dyk, František Gellner. Jeho městem bylo Chicago, které se na přelomu 18. a 20. století rozvíjelo ze všech amerických měst nejrychleji. Chicago, ležící na severu, v oblasti Velkých jezer, na břehu jezera Michigan, je v Sandburgových básních nazýváno „větrným městem“.

2. První báseň o New Yorku nás zavede do první poloviny 20. století. V roce 1930 vyšla báseň Most Harta Cranea, v níž je Brooklynský most klíčovým symbolem spojení nejrůznějších poloh života moderního velkoměsta.

3. Do New Yorku v pauze na oběd se podíváme s básníkem Frankem O´Harou v 50. letech 20. století. Tehdy vrcholí sláva americké expresivní abstrakce ve výtvarném umění a Frank O´Hara se přátelí s Jacksonem Pollockem a sám pracuje v jedné galerii – z níž vychází na svou pochůzku v pauze na oběd. Básně Franka O´Hary mají atmosféru pulsujícího moderního života a životního stylu Ameriky po 2. světové válce.

4. Manhattan básnířky Rachel Wetzstoneové je civilním územím parků, autobusových nádraží a vedlejších ulic. Básnířka se cítila osamělá a pocit izolovanosti zahání ironií. Její předčasně dobrovolně ukončený život také připomíná neurózu a nejrůznější obsese moderního člověka ve velkoměstě. V 21. století ovšem už nejde o sex, drogy a rokenrol, jako u předchozích generací, ale spíš o anonymitu a opuštěnost moderní ženy.

03389496.jpeg

5. Básník a developeři. V pátém pokračování cyklu básní amerických básníků o městech představujeme u nás neznámého autora Yusefa Komunyakaa. Tento Afroameričan, narozený roku 1947, byl válečným zpravodajem ve válce ve Vietnamu, a byl oceněn v roce 1994 Pulitzerovou cenou za poezii. V jeho básni Revitalizace města čteme polemiku se způsobem, jakým se údajně rozvíjejí, ale ve skutečnosti umrtvují současná města.