Dobrodružství archeologie a zlodějiny

23. listopad 2002

Knihy o archeologii patří k oblíbeným a vyhledávaným titulům. Specifický úhel pohledu na objevování jedné z nejpřitažlivějších epoch lidských dějin - starého Egypta - zvolil americký archeolog a antropolog anglického původu Brian Murray Fagan ve své knize Oloupený Nil.

V knize, kterou před nedávnem vydalo nakladatelství Mladá fronta v edici Kolumbus, se zaměřil na prolínání vážně zaměřených badatelských výzkumů s turistickou honbou za senzačními zážitky a zlodějskými manýrami obchodníků se starožitnostmi. Publikaci, kterou doprovází velké množství černobílých fotografií, kreseb a grafik z mnoha staletí a jejíž podtitul zní Vykradači hrobů, turisté a archeologové v Egyptě, rozdělil do tří částí, jež kopírují chronologii činnosti těchto tří skupin zájemců o památky.

První část se zmiňuje o devastaci, kterou prováděli sami staří Egypťané, a pak od Herodota a římského a arabského období pokračuje až ke známé Napoleonově výpravě do Egypta. Ta sice byla vojenským debaklem, ale současně i triumfem velkého vědeckého týmu, který se jí účastnil; jeho čtrnáctisvazkový popis Egypta, jenž vycházel v letech 1809 až 1813, vyvolal v Evropě vzedmutou vlnu egyptománie.

Napoleon v Egyptě

Ve druhé části své knihy autor vypráví, jaké dobrodruhy tato vlna do Egypta přinesla, jak se velkolepým rabováním významných památek ve prospěch soukromníků, ale naštěstí i špičkových muzeí, obohacovali a jak je postupně vystřídali seriózní badatelé, díky kterým vznikly v Káhiře památkový úřad a Egyptologické muzeum.

Třetí část pak popisuje střet těchto nových institucí se zájmy ne vždy čistě si počínajících kurátorů a sběratelů evropských muzeí a zároveň si všímá důsledků stále se zintenzivňujícího turismu.

Kniha, přeložená Jolanou Malátkovou a Miroslavem Vernerem, obsahuje i seznam literatury o starém Egyptě, chronologickou tabulku a mapku a kromě zajímavých informací z oblasti archeologie a historie přináší někdy značně pitoreskní životní příběhy dobrodruhů, kteří se velkého rabování v údolí Nilu účastnili.

autor: (bop)
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...