Do Strážnice za lidovým uměním

22. srpen 2003

Ve městě Strážnici, neodlučitelně spjatém již s osmapadesáti ročníky mezinárodního folklorního festivalu, nalezneme i Ústav lidové kultury, sídlící v budově zdejšího zámku. V jeho prostorách můžeme nyní navštívit dlouhodobou výstavu (potrvá až do 2. listopadu) s názvem Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR.

Záběr představovaných uměleckých oborů a technik je velkorysý. Výstavní prostor je strukturován podle druhu použitého materiálu. Vedle modrotisku, krajek, výšivek a keramiky zde nalezneme i podmalby na skle, jakož i výrobky ze slámy, kukuřičného šustí, loubku, štípů, perleti a kůže, práce řezbářské i kovářské, díla zvykoslovného charakteru (kraslice, vizovické pečivo, perník) a v posledku i ukázky "zmrtvýchvstalé" techniky drátování - a to nejen hrnčiny, ale i kraslic.

Tradiční výroba modrotisku

Jestliže byly pro lidové umění vždy příznačné lyrický půvab a přirozená expresivita tvůrčí fantazie, schopnost čerpání inspirace napříč slohovým vývojem, a tedy i propojování výrazových komponent, které od sebe v dějinách umění často dělí celá staletí, nutnou kvalitativní složkou se nyní stal i důraz na účelnost. Lidovému umění totiž v minulém století - zároveň se ztrátou anonymity tvůrce - začalo hrozit nebezpečí uměleckého samoúčelu, jež se projevovalo vzrůstající dekorativností, barevností, někdy až tvarovou předimenzovaností, čímž byla porušena předchozí vyváženost barvy, tvaru a motivu.

Je zde třeba připomenout, že lidová řemesla se už v 1. polovině minulého století neobešla bez pomoci podporujících institucí, jakými byla Moravská ústředna pro lidový průmysl, Artěl a Družstvo práce. Po 2. světové válce pak vzniklo ÚLUV, jež zajišťovalo spolupráci školených výtvarníků s lidovými tvůrci. Jeho výrobky byly po dlouhá desetiletí prodávány v síti podejen Krásná jizba, jež pokrývala území celého bývalého Československa. Během krátké doby na počátku devadesátých let se však tato síť rozpadla a pro ÚLUV nastaly problémy s odbytem. Hrozilo nebezpečí, že zcela zmizí některé unikátní výrobky a celé pracovní postupy, jež nemohou přežívat samy o sobě, ve spojení s další lidovou výrobou však mají šanci nalézt nové uplatnění v bytové a oděvní kultuře. Po definitivním zániku ÚLUV v polovině 90. let pak vzaly za své i mnohé z dílen a tvůrčí štafetu začali přebírat absolventi uměleckoprůmyslových škol.

Miloslav Trefanec - kovářství

Jako nový impuls pro záchranu uměleckých řemesel začalo od roku 2001 Ministerstvo kultury udělovat každoročně maximálně pěti tvůrcům titul Nositel tradice lidového uměleckého řemesla, a to v oborech keramiky, pletiv, dřeva, vyšívání, modrotisku a kovářství. Díla takto oceněných umělců pochopitelně nalezneme na této výstavě, jíž možná více než jiným přísluší přívlastek inspirativní.

autor: Jaroslav Vanča
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.