Dítě a rozvod rodičů z pohledu moderní psychologie

29. květen 2006

Sborník studijních textů vydaný nakladatelstvím Karolinum pod názvem Rozvodová tematika a moderní psychologie se zabývá problémy příznačnými zvlášť pro dnešní dobu. Jsou to rodinné problémy vzniklé poté, co rodina sama přestala fungovat a došlo k rozvodu manželství. Jeho ústředním tématem je situace dětí, jejichž rodiče procházejí nebo již prošli rozvodovým řízením. Jako pozitivní opěrný bod je ustaveno přesvědčení, že rodinné prostředí je zásadní pro zdravý vývoj dítěte, a to i v rozvedených manželstvích. Nastiňuje, že jako je relativně snadné "zrušit" manželský svazek, je naprosto nemožné vymazat vazby dané a nezvratně vytvořené "existencí" dítěte.

Metodický materiál shromážděný v textech nevysvětluje negativní jevy spojené s rozchodem dvou dospělých lidí. Jednotlivé studie, shrnuté do osmi samostatných příspěvků, se soustředí na možnosti porozumění a okolnosti zlepšení stavu dětí, které se nezaviněně dostaly do vypjaté situace. Klíčovými pojmy textů je rodina a rodinný život po rozvodu (Citový vztah dítěte k rodiči a jak jej posílit), aspekty rodičovství (Kritéria pro posuzování výchovných předpokladů rodičů), možnosti prolínání rolí, a především "hojení vztahu", jež lze osvětlit jako racionální komunikaci o emocionálních stavech (Rodinná mediace je prevencí i řešením rodinných a rozvodových sporů). Při objasňování tzv. rozvodových témat se jednotlivé příspěvky pohybují převážně na rozhraní psychologie (Syndrom zavržení rodiče) a práva (Výslech nezletilého dítěte před soudem).

Obálka knihy

Mnohé z nastíněných okruhů - byť je jejich obrys spíše rozvržen do základních pozic, citlivě a pečlivě rozpracován, než do detailů rozložen - dosud v podobně zaměřené literatuře nebyly zmíněny. Zde jsou uvedeny jako kontroverzní a provokující, jejich cílem je povzbuzení odborné polemiky (k ní také editor několikrát vyzývá). V konečném provedení jde skutečně o studijní texty, živé a dosud neuzavřené stati.

Praktickým příspěvkem jsou na závěr zařazené Dva vzory. Jednak Rodičovská dohoda o péči o nezletilé dítě a dále pak Návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého do střídavé péče. Mimo svoji nepochybnou užitečnost jako inspirativní a návodné vzory, jsou ukázkou toho, jak může vypadat tzv. "slušný rozvod" a rozumná rodičovská dohoda vedená na prvním místě ohledem k dítěti.

Pro odborný text byl zvolen překvapivě živý a čtivý jazyk, mnohdy hraničící s poetikou metafory - Každé dítě vstupuje do života branami rodiny. Ta stojí na dvou pilířích: matce a otci. Tam, kde jeden z nich chybí, se klenba bortí - přesto, či právě proto, jsou předkládané formulace srozumitelné a jejich závěr jednoznačný a odborně fundovaný: životní start je u těchto dětí ohrožen či alespoň velmi ztížen.

Útlá příručka není nějakým konkrétním návodem a jako vždy nejvíce pomůže tam, kde jsou sami zúčastnění ochotni problémy řešit. Jak praví sám editor: Pro koho jsou texty určeny? Pro psychology, sociální pracovníky ..., advokáty, soudce, soudní znalce ..., pro mnohé pedagogy a samozřejmě i pro některé rodiče. U těch však platí: čím otevřenější jsou k novým poznatkům, tím přínosnější budou pro ně poznatky z těchto textů.

Eduard Bakalář a kol., Rozvodová tematika a moderní psychologie. Karolinum, Praha 2006, 126 s.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Nenechte si ujít kouzlo staré Číny s Hankou Maciuchovou

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

Tajný deník čínské císařovny

Koupit

Románové zpracování životního příběh císařovny vdovy Cch'-si, která se jako mladá dívka Jehonala stala konkubínou císaře a díky mimořádné inteligenci, intrikám i krutosti dokázala postupně vystoupat na vrchol a na půlstoletí se stát faktickou vládkyní Číny.