David Herbert Lawrence: Křtiny

03439823.jpeg
03439823.jpeg
David Herbert Lawrence, nebo D. H. Lawrence (1885-1930), je vedle Jamese Joyce a Virginie Wolfové předním představitelem anglické literární moderny. Narodil se v rodině horníka v Eastwoodu, absolvoval univerzitu v Nottinghamu, do roku 1913 zde učil, pak už se věnoval pouze literatuře. Zemřel ve Francii na tuberkulózu.

Poslouchejte na Vltavě 1. srpna 2015 v 11:31.


Psal experimentální prózu. V jeho díle, z něhož nejznámější je román Milenec lady Chatterleyové, objevíme instinkty, vášně, vztahy k přírodě, hlavně se však zaměřoval na sexuální rovinu díla, na vztahy mezi muži a ženami. Východisko z krize mezilidských vztahů spatřoval v návratu k přirozeným, společenskými a třídními konvencemi nezatíženým vztahům. Mimořádného uznání se mu dostalo za jeho povídky a novely, jeho kompletní básnické dílo čítá přes tisíc stran. Psal také dramata, eseje, cenná a publikovaná je jeho korespondence.

Ve své době byl v literatuře naprosto revolučním zjevem, odmítal pozůstatky viktoriánské sešněrovanosti ve jménu přírody a přirozenosti, na sex nahlížel jako na akt svatosti a jasnozřivě komentoval zhoubné působení člověka na přírodu.


Čte: Miroslav Středa

Autor: David Herbert Lawrence Překlad: Martin HilskýRežie: Jan Tůma

Natočeno v roce 1992.

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby