Czeslaw Milosz: Sytils mne pelyňkem a medem

00137597.jpeg

Czesław Miłosz (1911-2004), nositel Nobelovy ceny za literaturu, patří k nejvýznamnějším polským básníkům 20.století. Přestože strávil většinu svého života v emigraci - nejprve ve Francii a od roku 1960 ve Spojených státech - psal své básně, prózy či eseje výhradně polsky a fenomén polskosti tvoří základní složku a inspirační zdroj jeho tvorby. Poslední léta svého života prožil Czeslaw Milosz v Krakově. Ve verších z pozůstalosti, zahrnutých do knihy Poslední verše a vydané po smrti básníka, můžeme číst básně nevšední síly a pronikavosti. Z vlastních překladů připravil Josef Mlejnek.