Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Vltava 3/2016

Stahujte v pdf.

Milí posluchači, příznivci a členové Klubu Vltava,je mi ctí, že vás mohu oslovit na úvod podzimního vydání našeho čtvrtletníku. Na první pohled i dotek jistě vnímáte jeho proměnu. Vězte, že z řady důvodů, když jsme změnu zvažovali, byl tím hlavním, že se dostane k většímu počtu těch, kteří se o kulturu a její rozhlasovou podobu zajímají a fandí nám. Třeba proto, že časopis bude lehčí a snadněji se bude rozesílat poštou. V knihovně před sebou mám úhledně vyskládanou řádku našich magazínů od prvního čísla. Je to už úctyhodný sloupec, pěkně vybarvený. Věřím, že to tak má řada z vás. Český rozhlas Vltava chce v dnešním rychle se proměňujícím světě kromě nadčasových hodnot zaujmout i tóny a barvami novými a co nejpestřejšími. Objevujte je, poslouchejte a sdílejte s nadšením stejným jako my, kteří program Vltavy chystáme.

Váš Antonín Pfeifer

Stahujte ve formátu pdf.