Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Vltava 2/2016

Stahujte v pdf.

Milí posluchači a členové Klubu Vltava,tento úvodník je pro mne spíše závěrníkem, protože po 25 letech práce na Vltavě přichází čas na změnu. Potřebuje ji Vltava i já osobně. Během posledních let se kulturní publikum podle všech známek mění, vyhledává spíše relaxaci, široký rozhled po dění ve všech tvůrčích oborech, méně pak už ponor do mnohdy komplikovaných myšlenkových labyrintů uměleckých děl, hudebních i slovesných.

Od kulturní stanice dnes většina publika očekává známé skladby, klasickou literaturu, informace, publicistiku. Budu rád nápomocen tomu, aby Vltava svým posluchačům co nejvíce vyhovovala, ale už se nedokážu oprostit od představy komplexního, svým způsobem náročného programu, který vyváženě nabízí i umělecké hodnoty, do nichž musí posluchač investovat svou zkušenost, trpělivost, soustředění, úsilí proniknout do jejich struktury.

Děkuji všem, kteří jste tuto naši snahu ocenili, kteří jste program Vltavy, D-dur a Jazz opravdu poslouchali, zabývali se jím, ponořili se do něho, jako ten Smetana, kterého jsme kdysi na plakátech vykoupali v horně.

Přeji krásné léto, naplněné relaxací, poznáváním neznámého i hlubokými uměleckými zážitky.

Lukáš Hurník

Stahujte ve formátu pdf.