Čteme Mauroisův román Dvě lásky Filipa Marcenata

02559099.jpeg

Dvě lásky Filipa Marcenata, druhý román francouzského prozaika, dramatika a esejisty André Mauroise, je nejčastěji vydávaným románem autorovým. Subtilní psycholog a mistrovský prozaik v něm podal podivuhodně pronikavou analýzu vztahu lidí ve zdánlivě obyčejném manželství.

Dvě lásky Filipa Marcenata jsou zároveň jedinou knihou, v níž autor opustil tradiční techniku neosobního vypravěče a pohrál si s vyprávěčskými rovinami. Obě části románu jsou napsány v první osobě a vyprávěči – nejprve Filip a potom jeho druhá žena Isabela – se snaží dobrat pravdy o předcházejícím životě, vysvětlit a pochopit jeho peripetie a nelogičnosti. Ve vztazích mezi Filipem Marcenatem, členem francouzské průmyslnické rodiny, a postupně jeho dvěma manželkami rozehrál autor celou škálu citových komplikací, jež se odvíjejí v příběh zrady a žárlivosti. Co neblahého zažil Filip se svou první ženou Odilou, vrací té druhé, Isabele.

Významným mezníkem v časovém ukotvení románu je první světová válka: první část románu probíhá před ní, druhá část během ní a po ní. Maurois mistrně vystihl dobu, prostředí i psychologii svých postav. Literární kritika o díle napsala: „Nejde o jednu z těch knih, které vás jen tak zlehka minou...“ Kniha bývá uváděna jako jeho nejlepší román.

Motto knihy Dvě lásky Filipa Marcenata je citace z filozofa Alaina: Vždycky hledáme věčnost jinde než zde; vždycky obracíme duchovní zrak k něčemu jinému než k přítomné situaci a přítomnému jevu; anebo čekáme na smrt, jako by každá chvíle nebyla smrtí i zmrtvýchvstáním. každý okamžik nám nabízí nový život. Dnes, teď, ihned, to je naše jediná vymoženost.

Všechny Mauroisovy romány obsahují výrazné autobiografické prvky; většina jeho próz je situována do prostředí, které autor dobře znal. Po celý život zůstal Maurois tím, čím byl od svých literárních počátků: autorem, který ctil nejen velké francouzské literární tradice, ale i morální kodex a principy, které vládly v jeho společenské vrstvě. Dnes je moderním klasikem v tom nejlepším smyslu slova.

Dvanáctidílnou četbu na pokračování z románu francouzského spisovatele z překladu Ludmily Weinfurterové připravil a režii má Tomáš Vondrovic. Účinkuje Marcel Vašinka.

Po odvysílání najdete jednotlivé díly k poslechu po dobu jednoho týdne na stránce Hry a literatura ve streamu.